Up

Alphabetical listing of Places in Orenburgskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Uchastok city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.71 59.31 958 448
Uchastok city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.71 59.85 994 447
Uchastok city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.72 59.27 872 447
Uchastok city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.73 59.17 925 446
Uchastok city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.73 59.91 1010 385
Uchastok Nomer Chetyre Sovkhoza Kamyshaklinskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.71 59.31 958 448
Uchastok Nomer Devyat' Sovkhoza Dombarovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.71 59.85 994 447
Uchastok Nomer Devyat’ Sovkhoza Dombarovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.71 59.85 994 447
Uchastok Nomer Dva Sovkhoza Kamyshaklinskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.72 59.27 872 447
Uchastok Nomer Odinnadtsat' Sovkhoza Dombarovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.73 59.91 1010 385
Uchastok Nomer Odinnadtsat’ Sovkhoza Dombarovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.73 59.91 1010 385
Uchastok Nomer Tri Sovkhoza Kamyshaklinskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.73 59.17 925 446
Uchkain city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.95 53.50 751 596
Udarnik city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.28 58.78 669 17481
Udarnik city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.72 53.65 531 6532
Udarnyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.76 52.24 318 378
Uderevka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.52 55.90 652 304
Ugol'noye city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.11 55.18 351 447
Ugol'nyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.11 55.18 351 447
Ugol’noye city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.11 55.18 351 447
Ugol’nyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.11 55.18 351 447
Ukrainka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.53 54.15 547 596
Ukrainka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.07 55.58 380 356
Ukrainka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.10 54.05 702 596
Ukrainka Nomer Pervyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.07 55.58 380 356
Ukrainka Pervaya city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.07 55.58 380 356
Ukrainka Vtoraya city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.10 55.60 452 443
Ukrainskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.43 58.53 1227 44131
Ul'yanovka city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.67 58.15 1338 315
Ul'yanovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.88 52.30 360 1748
Ul’yanovka city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.67 58.15 1338 315
Ul’yanovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.88 52.30 360 1748
Umet Gryazni city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.92 51.37 370 447
Umnovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.63 52.32 387 354
Uraganka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.93 54.52 708 596
Ural city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.17 57.42 551 298
Ural'sk city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.59 58.64 866 298
Ural'skiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.59 58.64 866 298
Ural'skiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.62 51.65 246 447
Ural'skoye city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.19 58.92 915 242
Ural’sk city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.59 58.64 866 298
Ural’skiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.59 58.64 866 298
Ural’skiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.62 51.65 246 447
Ural’skoye city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.19 58.92 915 242
Uranbash city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.25 54.93 633 596
Uranbash city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.27 54.62 820 535
Uritsk city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.07 53.10 452 745
Uritskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.07 53.10 452 745
Uritskoye city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.07 53.10 452 745
Urmanka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.52 56.33 1253 875
Urnyak city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.13 55.43 511 595
Urnyak city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.77 56.13 623 745
Urochishche city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.79 59.06 692 447
Urochishche city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.87 59.46 830 404
Urochishche city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.90 59.47 728 326
Urochishche city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.00 59.19 744 447
Urochishche city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.98 59.25 803 447
Urochishche Bidaykol' city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.79 59.06 692 447
Urochishche Bidaykol’ city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.79 59.06 692 447
Urochishche Kurmanovo city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.87 59.46 830 404
Urochishche Misit city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.98 59.25 803 447
Urochishche Syrym city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.00 59.19 744 447
Urochishche Tazhgul city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.90 59.47 728 326
Urpiya city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.14 58.94 659 447
Urpiya city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.28 59.07 708 447
Urtazym city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.20 58.84 748 216
Urtazymskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.20 58.84 748 216
Urtiya city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.14 58.94 659 447
Urusovka city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.02 52.97 383 745
Uryum city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.70 53.62 541 597
Usakla city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.17 52.92 570 745
Ushkatty city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.75 59.96 1089 311
Ushkaty city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.75 59.96 1089 311
Ushkota city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.75 59.96 1089 311
Ushkun city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.83 55.98 482 596
Usov city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.60 51.72 196 417
Uspenka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.78 54.07 728 596
Uspenka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.35 52.90 367 689
Uspenka city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.53 54.97 610 596
Utes city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.22 59.93 836 149
Utinovskiy city Orenburgskaya Oblast' Russia 50.88 55.30 862 596
Utkin city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.22 57.55 826 298
Utyayevo city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.97 53.97 472 664
Uvarovka city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.37 53.02 626 745
Uzembayevo city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.31 58.18 797 499
Uzenbayevo city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.31 58.18 797 499
Uzlovoy city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.58 55.74 452 298

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.