Up

Alphabetical listing of Places in Vologodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
U Chernogo Ozera city Vologodskaya Oblast' Russia 60.87 36.37 830 149
Udachino city Vologodskaya Oblast' Russia 60.35 46.62 830 149
Udal'tsovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.73 42.79 830 298
Udaltsovskaja city Vologodskaya Oblast' Russia 60.73 42.79 830 298
Udal’tsovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.73 42.79 830 298
Udape city Vologodskaya Oblast' Russia 60.43 37.10 328 298
Udazh city Vologodskaya Oblast' Russia 60.43 37.10 328 298
Uglenskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.48 40.83 830 298
Uglovaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.07 36.15 830 149
Uglovaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.48 37.94 830 298
Ugly city Vologodskaya Oblast' Russia 59.13 37.83 830 1759
Ugo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.71 37.12 383 149
Ugol city Vologodskaya Oblast' Russia 60.71 37.12 383 149
Ugol city Vologodskaya Oblast' Russia 60.43 40.14 830 298
Ugol city Vologodskaya Oblast' Russia 60.14 39.33 830 298
Ugol city Vologodskaya Oblast' Russia 60.79 46.47 223 149
Ugol city Vologodskaya Oblast' Russia 60.13 39.65 830 447
Ugolok city Vologodskaya Oblast' Russia 59.18 35.08 410 252
Ugor city Vologodskaya Oblast' Russia 60.42 43.87 830 149
Ugrjumovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.40 38.14 830 149
Ugryumikha city Vologodskaya Oblast' Russia 60.12 40.95 830 149
Ugryumovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.40 38.14 830 149
Ugryumovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.12 41.95 830 149
Ukhtanga city Vologodskaya Oblast' Russia 59.84 42.66 410 298
Ukhtino city Vologodskaya Oblast' Russia 60.35 37.82 830 260
Ukhtoma city Vologodskaya Oblast' Russia 60.17 38.04 393 237
Ukhtomskiy city Vologodskaya Oblast' Russia 60.42 40.33 830 298
Ukhtozero city Vologodskaya Oblast' Russia 61.24 37.85 830 149
Ul'yanitsa city Vologodskaya Oblast' Russia 60.51 46.47 242 149
Ul'yankino city Vologodskaya Oblast' Russia 59.99 37.37 830 298
Ul'yanovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.11 38.28 357 438
Ul'yanovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 59.97 39.17 383 298
Ul'yanovskiy city Vologodskaya Oblast' Russia 59.47 44.40 830 251
Ulasovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.26 39.74 830 428
Ulitinskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.62 40.33 830 298
Uljankino city Vologodskaya Oblast' Russia 59.99 37.37 830 298
Uljanovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.11 38.28 357 438
Uloma city Vologodskaya Oblast' Russia 59.75 38.53 360 170
Uloma city Vologodskaya Oblast' Russia 58.99 37.45 364 298
Uloshkovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.26 38.61 830 894
Ul’yanitsa city Vologodskaya Oblast' Russia 60.51 46.47 242 149
Ul’yankino city Vologodskaya Oblast' Russia 59.99 37.37 830 298
Ul’yanovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.11 38.28 357 438
Ul’yanovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 59.97 39.17 383 298
Ul’yanovskiy city Vologodskaya Oblast' Russia 59.47 44.40 830 251
Umlyanda city Vologodskaya Oblast' Russia 59.43 38.17 830 150
Undozerskij Pogost city Vologodskaya Oblast' Russia 60.61 36.36 830 149
Undozërskiy Pogost city Vologodskaya Oblast' Russia 60.61 36.36 830 149
Unim-Ruchey city Vologodskaya Oblast' Russia 60.37 35.48 839 149
Unzha city Vologodskaya Oblast' Russia 60.47 38.05 830 298
Upirevo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.38 46.46 830 149
Uritskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.02 36.67 830 298
Urodovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.38 35.80 830 149
Urusovskaja city Vologodskaya Oblast' Russia 60.71 42.60 393 298
Urusovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.71 42.60 393 298
Urusovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.71 42.59 351 298
Urypina city Vologodskaya Oblast' Russia 61.13 36.40 98 120
Uryupina city Vologodskaya Oblast' Russia 61.13 36.40 98 120
Urzhumovo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.84 46.39 308 149
Usadishchi city Vologodskaya Oblast' Russia 58.85 35.21 830 447
Ushakova city Vologodskaya Oblast' Russia 60.87 35.96 124 149
Ushakovo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.65 38.06 830 171
Ushakovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.15 35.03 830 267
Ushakovo city Vologodskaya Oblast' Russia 58.82 40.82 830 596
Ushakovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.91 39.64 830 303
Ushakovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.76 39.84 830 298
Ushakovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.61 36.78 830 149
Ushakovo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.43 37.68 830 298
Ushakovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 59.98 41.09 830 149
Ushkomitsa city Vologodskaya Oblast' Russia 59.79 40.77 830 174
Usishchevo city Vologodskaya Oblast' Russia 58.96 38.21 830 298
Usisjtsjevo city Vologodskaya Oblast' Russia 58.96 38.21 830 298
Uskovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.96 38.53 416 298
Usov Pochinok city Vologodskaya Oblast' Russia 60.58 46.44 364 149
Usovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.41 38.96 830 149
Usovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.04 39.88 830 175
Uspen'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.40 42.78 830 298
Uspenje city Vologodskaya Oblast' Russia 59.40 42.78 830 298
Uspenskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.50 36.61 830 149
Uspen’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.40 42.78 830 298
Ust'-Alekseyevo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.46 46.49 298 149
Ust'-Alekseyevskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.46 46.49 298 149
Ust'-Andoga city Vologodskaya Oblast' Russia 59.97 36.86 830 298
Ust'-Kharyuzovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.76 46.60 830 153
Ust'-Kolp' city Vologodskaya Oblast' Russia 59.34 36.82 370 149
Ust'-Kubenskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.43 39.67 416 122
Ust'-Pechengskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.79 42.63 383 298
Ust'-Pel'shma city Vologodskaya Oblast' Russia 60.07 43.27 383 149
Ust'-Reka city Vologodskaya Oblast' Russia 60.04 40.77 830 150
Ust'-Siz'ma city Vologodskaya Oblast' Russia 59.67 38.57 360 86
Ust'-Tsareva city Vologodskaya Oblast' Russia 59.89 42.68 410 294
Ust'-Viga city Vologodskaya Oblast' Russia 59.23 43.68 830 149
Ust'-Vologodskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.30 40.15 416 149
Ust'-Votcha city Vologodskaya Oblast' Russia 60.48 40.53 830 298
Ust'Vigi city Vologodskaya Oblast' Russia 59.23 43.68 830 149
Ust'inskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.09 46.48 321 363
Ust'ya city Vologodskaya Oblast' Russia 59.42 44.92 830 298
Ust'yanovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.51 38.28 360 811
Ust'yanovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.95 37.33 830 119
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 61.20 36.45 104 125
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.07 38.17 390 236
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.03 37.65 387 195
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.02 38.57 830 298
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.96 37.16 830 298
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.63 39.74 364 271
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.79 42.63 383 298
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.19 36.94 830 298
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.61 39.68 344 243
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.18 36.91 830 298
Ust'ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.26 38.24 830 298
Ust'ye Alekseyevskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.46 46.49 298 149
Ust'ye Arbekh city Vologodskaya Oblast' Russia 60.87 45.48 830 149
Ust'ye Arbezh city Vologodskaya Oblast' Russia 60.87 45.48 830 149
Ust'ye Pechengskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.79 42.63 383 298
Ust'ye Povalikhino city Vologodskaya Oblast' Russia 60.62 46.22 259 149
Ust'ye Vologodskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.30 40.15 416 149
Ust'ye-Gorodischenskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.43 44.29 830 149
Ust'ye-Kubinskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.63 39.74 364 271
Ust'ye-Sitskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.84 38.79 383 298
Ust'ye-Siz'ma city Vologodskaya Oblast' Russia 59.67 38.57 360 86
Ust'yenskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.09 46.48 321 363
Ust-Aleksejevo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.46 46.49 298 149
Ust-Kharjuzovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.76 46.60 830 153
Ust-Reka city Vologodskaya Oblast' Russia 60.04 40.77 830 150
Usting Velikii city Vologodskaya Oblast' Russia 60.76 46.31 242 42383
Ustino city Vologodskaya Oblast' Russia 60.73 37.12 360 149
Ustinovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.72 38.93 830 175
Ustiuzhna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustiużna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustje-Gorodisjtsjenskoje city Vologodskaya Oblast' Russia 60.43 44.29 830 149
Ustje-Vologodskoje city Vologodskaya Oblast' Russia 59.30 40.15 416 149
Ustjuschna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustjushna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustjuzjna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustjuĵna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustjužna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustrechnaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.18 39.69 830 447
Ustyuzhna city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ustüžn city Vologodskaya Oblast' Russia 58.84 36.43 357 447
Ust’-Alekseyevo city Vologodskaya Oblast' Russia 60.46 46.49 298 149
Ust’-Alekseyevskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.46 46.49 298 149
Ust’-Andoga city Vologodskaya Oblast' Russia 59.97 36.86 830 298
Ust’-Kharyuzovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.76 46.60 830 153
Ust’-Kolp’ city Vologodskaya Oblast' Russia 59.34 36.82 370 149
Ust’-Kubenskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.43 39.67 416 122
Ust’-Pechengskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.79 42.63 383 298
Ust’-Pel’shma city Vologodskaya Oblast' Russia 60.07 43.27 383 149
Ust’-Reka city Vologodskaya Oblast' Russia 60.04 40.77 830 150
Ust’-Siz’ma city Vologodskaya Oblast' Russia 59.67 38.57 360 86
Ust’-Tsarëva city Vologodskaya Oblast' Russia 59.89 42.68 410 294
Ust’-Viga city Vologodskaya Oblast' Russia 59.23 43.68 830 149
Ust’-Vologodskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.30 40.15 416 149
Ust’-Votcha city Vologodskaya Oblast' Russia 60.48 40.53 830 298
Ust’Vigi city Vologodskaya Oblast' Russia 59.23 43.68 830 149
Ust’inskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.09 46.48 321 363
Ust’ya city Vologodskaya Oblast' Russia 59.42 44.92 830 298
Ust’yanovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.51 38.28 360 811
Ust’yanovskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.95 37.33 830 119
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 61.20 36.45 104 125
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.07 38.17 390 236
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.03 37.65 387 195
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.02 38.57 830 298
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.96 37.16 830 298
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.63 39.74 364 271
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.79 42.63 383 298
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.19 36.94 830 298
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.61 39.68 344 243
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.18 36.91 830 298
Ust’ye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.26 38.24 830 298
Ust’ye Alekseyevskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.46 46.49 298 149
Ust’ye Arbekh city Vologodskaya Oblast' Russia 60.87 45.48 830 149
Ust’ye Arbezh city Vologodskaya Oblast' Russia 60.87 45.48 830 149
Ust’ye Pechengskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.79 42.63 383 298
Ust’ye Povalikhino city Vologodskaya Oblast' Russia 60.62 46.22 259 149
Ust’ye Vologodskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.30 40.15 416 149
Ust’ye-Gorodischenskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 60.43 44.29 830 149
Ust’ye-Kubinskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.63 39.74 364 271
Ust’ye-Sitskoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.84 38.79 383 298
Ust’ye-Siz’ma city Vologodskaya Oblast' Russia 59.67 38.57 360 86
Ust’yenskaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.09 46.48 321 363
Utkino city Vologodskaya Oblast' Russia 58.89 41.12 344 596
Utkino city Vologodskaya Oblast' Russia 59.14 39.41 830 149
Utlovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.13 38.49 400 894
Uusikyla city Vologodskaya Oblast' Russia 60.90 36.77 830 149
Uusital city Vologodskaya Oblast' Russia 60.92 36.72 282 149
Uvaly city Vologodskaya Oblast' Russia 60.10 45.72 830 149
Uvarikha city Vologodskaya Oblast' Russia 59.92 40.53 830 447
Uvarkovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.35 38.14 830 149
Uvarovitsa city Vologodskaya Oblast' Russia 59.52 41.90 380 149
Uvarovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.40 38.68 830 892
Uvlentsevo city Vologodskaya Oblast' Russia 58.83 40.60 830 596
Uyevkovo city Vologodskaya Oblast' Russia 59.21 36.14 367 149
Uyta city Vologodskaya Oblast' Russia 59.27 36.70 341 149
Uyta city Vologodskaya Oblast' Russia 59.24 36.76 351 149
Uzhla city Vologodskaya Oblast' Russia 60.66 37.17 830 149
Uzjla city Vologodskaya Oblast' Russia 60.66 37.17 830 149

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.