Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
xerkinê city Diyala Iraq 34.91 45.71 1863 2235
xi jie city Sichuan China 28.77 104.51 1210 32432
xi zang city Xizang China 31.48 92.06 15108 34096
xiangling city Anhui China 30.64 119.15 830 17996
xicunnxicun city Gansu China 37.85 102.88 5062 15645
xilian Nongchang Malingdui city Hainan China 19.63 109.59 393 22836
ximiaolu city Zhejiang China 30.20 121.10 22 117921
xincun city Guangxi China 22.35 109.25 196 37990
xiàbănchéng zhèn city Hebei China 40.77 118.17 987 7237
xiàtè kēěrkèzīzú xiāng city Xinjiang China 42.64 80.56 7864 1341
xiángchéng zhèn city Yunnan China 25.47 100.56 6709 22660
xiùlín zhèn city Hebei China 37.99 114.10 879 32953
xiǎoyíngpán zhèn city Xinjiang China 44.98 81.92 2509 3576
xuěsà xiāng city Xizang China 28.60 92.58 13428 596
xìngér zàngzú xiāng city Qinghai China 35.88 102.71 6709 12370
xīnlìtún zhèn city Liaoning China 42.01 122.17 144 67185
xīnmín zhèn city Shaanxi China 39.06 110.72 4189 6357
xīnshì zhèn city Hubei China 31.05 113.14 830 228733
xīpō xiāng city Gansu China 35.49 108.41 4501 59973

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.