Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Rūp Dīh city Bihar India 26.66 84.95 190 141934
Rūp Khera city Uttar Pradesh India 26.39 81.02 374 60296
Rūp Rāhimpur city Bihar India 25.98 84.89 177 213831
Rūp ka Purwa city Uttar Pradesh India 25.69 81.78 278 108436
Rūpa city Rajasthan India 25.57 75.11 1138 19790
Rūpa city Punjab India 30.76 76.15 830 56903
Rūpa city Rajasthan India 26.20 74.41 1669 26208
Rūpa city Punjab Pakistan 33.58 72.94 1669 156860
Rūpa Thāthar city Himachal Pradesh India 31.59 76.75 2670 54699
Rūpaheli city Rajasthan India 25.79 74.64 1669 18185
Rūpahera city Madhya Pradesh India 22.99 76.64 1765 21608
Rūpai Purwa city Uttar Pradesh India 26.36 81.95 269 88532
Rūpalia city Rajasthan India 25.19 74.74 1669 19348
Rūpanagudi city Karnataka India 15.05 77.06 1669 101094
Rūpang Dogri city Himachal Pradesh India 31.67 78.37 10068 798
Rūpanpur city Uttar Pradesh India 26.30 82.33 262 80945
Rūpanpur city Punjab India 31.46 75.39 830 53825
Rūpapur city Uttar Pradesh India 28.36 79.71 830 55380
Rūpapāli city Chhattisgarh India 21.39 82.87 892 21891
Rūparel city Rajasthan India 25.85 74.22 2509 23813
Rūpas-e Bālā city Sistan va Baluchestan Iran 28.69 61.13 7549 348
Rūpas-e Pā’īn city Sistan va Baluchestan Iran 28.69 61.15 6919 333
Rūpasbāj city Bihar India 25.57 85.85 147 139812
Rūpaspur city Uttar Pradesh India 27.54 78.47 830 64128
Rūpaspur city Bihar India 25.36 85.53 144 113157
Rūpauli city Haryana India 30.16 77.14 856 70599
Rūpauliā city Bihar India 27.29 84.51 318 34129
Rūpawāli city Punjab Pakistan 32.15 75.05 830 56336
Rūpbās city Rajasthan India 26.99 77.59 830 48735
Rūpbās city Rajasthan India 27.53 76.62 843 120239
Rūpbās city Rajasthan India 27.32 76.58 898 37399
Rūpbās city Rajasthan India 27.96 76.91 987 50726
Rūpbās city Rajasthan India 27.72 76.84 830 39405
Rūpbās city Rajasthan India 27.52 77.16 830 43169
Rūpbās Pachgāhin city Uttar Pradesh India 28.31 77.80 830 61280
Rūpdhani city Uttar Pradesh India 27.48 78.93 830 59790
Rūpdhanūn city Uttar Pradesh India 27.37 78.13 830 37419
Rūpe ki Ber city Himachal Pradesh India 31.17 77.01 4524 15563
Rūpeki city Punjab Pakistan 32.05 73.43 830 32787
Rūpewāla city Punjab Pakistan 30.68 71.13 830 26171
Rūpganj city Madhya Pradesh India 24.19 80.73 1197 37831
Rūphāta city Madhya Pradesh India 21.68 76.05 1223 17652
Rūpi Ām city Odisha India 20.63 82.50 1850 0
Rūpiapur city Uttar Pradesh India 28.33 79.69 830 55886
Rūpin city Uttar Pradesh India 26.58 83.01 252 105215
Rūpipur city Uttar Pradesh India 26.54 82.15 305 93258
Rūpipur Singhti city Uttar Pradesh India 26.12 81.97 318 56179
Rūpjhar city Madhya Pradesh India 21.96 80.42 1929 17248
Rūpkheri city Madhya Pradesh India 22.16 75.93 830 17171
Rūpnagar city Punjab India 30.97 76.53 830 76080
Rūpnagar city Rajasthan India 26.80 74.85 1669 18927
Rūpnagar city Punjab India 30.21 73.99 830 30870
Rūpnagar city Rajasthan India 25.36 75.55 830 11324
Rūpnagar city Madhya Pradesh India 25.73 76.66 830 30731
Rūpnagar city Uttar Pradesh India 28.12 77.77 830 66703
Rūpnagar city Uttar Pradesh India 27.69 78.63 830 66414
Rūpnagar city Uttar Pradesh India 27.29 79.30 830 64024
Rūpnagar city Uttar Pradesh India 27.51 82.21 354 35246
Rūpnagar city Rajasthan India 25.28 73.63 2568 24437
Rūpnagar city Rajasthan India 26.32 74.21 1194 15282
Rūpnagar city Rajasthan India 26.28 74.28 1253 19302
Rūpnagar city Bihar India 25.86 86.64 127 142354
Rūpnagar city Punjab Pakistan 30.52 72.97 830 40230
Rūpnieki city Burtnieku Novads Latvia 57.58 25.48 147 6535
Rūpnān city Sistan va Baluchestan Iran 26.23 59.54 1017 596
Rūpnārāyanpeta city Andhra Pradesh India 18.40 79.48 830 39513
Rūpnārāyanpur city Bihar India 26.14 84.98 203 125729
Rūpohandpur city Uttar Pradesh India 25.53 82.97 282 50781
Rūpoke city Punjab Pakistan 32.51 73.86 830 54983
Rūpoldinga city Bayern Germany 47.76 12.64 2509 3562
Rūposhteh Dasht city Gilan Iran 36.88 50.36 6709 9238
Rūpowāl city Punjab India 31.09 75.70 830 40986
Rūppatti city Uttar Pradesh India 25.12 82.24 288 48613
Rūppur city Uttar Pradesh India 26.87 79.59 830 63227
Rūppur city Uttar Pradesh India 26.89 79.00 830 43816
Rūppur city Uttar Pradesh India 26.88 78.99 830 45948
Rūppur city Uttar Pradesh India 29.16 78.54 830 67879
Rūppur city Uttar Pradesh India 28.71 78.80 830 116941
Rūppur city Uttar Pradesh India 28.60 78.94 830 67222
Rūppur city Uttar Pradesh India 25.80 81.91 269 52646
Rūppur city Uttarakhand India 29.37 79.08 994 16590
Rūppur city Uttarakhand India 29.15 79.61 1036 23
Rūppur city Uttar Pradesh India 28.57 79.50 830 50235
Rūppur city Uttar Pradesh India 27.40 80.62 830 55632
Rūppur Kamālu city Uttar Pradesh India 28.59 79.81 830 105742
Rūppura city Uttar Pradesh India 26.48 79.34 830 54256
Rūppura city Rajasthan India 26.74 76.09 1099 22428
Rūppura city Rajasthan India 26.25 76.62 830 15501
Rūppura city Rajasthan India 25.32 74.50 1669 38532
Rūppura city Rajasthan India 25.14 74.65 1669 15221
Rūppura city Rajasthan India 25.59 75.13 1112 20055
Rūppura city Uttar Pradesh India 27.28 79.02 830 76435
Rūppura city Uttar Pradesh India 27.04 79.20 830 71958
Rūppura city Rajasthan India 26.77 75.96 1036 36681
Rūppura city Rajasthan India 25.96 74.39 1669 20851
Rūppura city Rajasthan India 25.14 74.41 1669 19999
Rūppura city Rajasthan India 25.19 74.88 1210 15657
Rūprel city Rajasthan India 26.17 73.92 997 26200
Rūpri Gūjar city Uttar Pradesh India 29.96 77.50 885 181904
Rūprāka city Haryana India 28.00 77.20 830 75396
Rūpsinghpāli city Chhattisgarh India 21.29 83.07 830 24917
Rūpsāgar ki Bāgal city Rajasthan India 25.00 73.21 1223 17880
Rūpu Mājra city Haryana India 30.34 76.75 862 144097
Rūpur city Maharashtra India 19.59 77.29 1669 22369
Rūpwāla city Punjab Pakistan 31.59 73.15 830 94666
Rūpā Khera city Uttarakhand India 30.90 77.82 4189 9621
Rūpādāswāli Dhāni city Rajasthan India 27.59 76.04 1253 50079
Rūpāhera city Madhya Pradesh India 23.95 76.40 1669 5959
Rūpāheri city Madhya Pradesh India 24.14 77.12 1669 27868
Rūpājāt ki Dhāni city Rajasthan India 26.83 75.72 1197 30241
Rūpākhera city Gujarat India 23.00 74.19 885 57465
Rūpākhera city Rajasthan India 23.40 74.11 830 44417
Rūpākhera city Rajasthan India 25.11 74.78 1669 12021
Rūpākāthi city Chhattisgarh India 21.00 80.95 980 25390
Rūpālheri city Punjab India 30.68 76.54 889 40544
Rūpāli city Rajasthan India 26.47 74.44 1669 23023
Rūpālikhera city Rajasthan India 25.90 74.76 1669 20590
Rūpālon city Punjab India 30.79 76.11 830 60038
Rūpālsar city Rajasthan India 28.10 74.00 839 43420
Rūpāmai city Uttar Pradesh India 27.91 79.27 830 57643
Rūpāna city Rajasthan India 25.95 74.19 1669 38018
Rūpānandpur city Bihar India 25.29 83.59 209 62938
Rūpānauli city Uttarakhand India 29.80 79.34 5029 22035
Rūpāpatti city Bihar India 25.02 83.53 269 35918
Rūpāpokhar city Bihar India 25.40 83.89 213 63186
Rūpāpur city Uttar Pradesh India 27.82 79.23 830 51298
Rūpāpur city Uttar Pradesh India 27.98 79.17 830 72093
Rūpāpur city Uttar Pradesh India 27.72 79.62 830 73561
Rūpāpur city Uttar Pradesh India 27.50 79.77 830 47105
Rūpāpur city Madhya Pradesh India 22.62 77.91 1013 34462
Rūpāpura city Madhya Pradesh India 23.29 76.43 1669 23650
Rūpārel city Madhya Pradesh India 23.87 76.17 2024 16926
Rūpārel city Madhya Pradesh India 23.71 76.84 1669 11672
Rūpārel city Rajasthan India 26.39 74.33 1669 16703
Rūpāsū’īyeh city Kerman Iran 31.53 56.53 4596 867
Rūpāwāli Dhāni city Rajasthan India 27.56 76.08 1249 44992
Rūpīneh city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 32.05 50.39 6709 2682
Rūpīpur city Uttar Pradesh India 25.92 82.59 285 110966
Rūpūtola city Chhattisgarh India 20.60 81.35 1669 30610

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.