Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Rū’eh Bīn city Ardabil Iran 37.26 48.86 8608 5362
Rū’eh Khān city Gilan Iran 36.85 49.82 5436 5194
Rū’ī city Samangan Afghanistan 35.78 67.87 6709 1788
Rū’ī city Samangan Afghanistan 35.56 67.83 7723 1788
Rū’ībān-e Bozorg city Kermanshah Iran 34.35 45.74 1702 3725
Rū’ībān-e Kūchak city Kermanshah Iran 34.33 45.75 1866 3725
Rū’īdar city Sistan va Baluchestan Iran 25.62 60.02 95 745
Rū’īn city Khorasan-e Shomali Iran 37.20 57.49 5869 1902
Rū’īn city Hormozgan Iran 28.15 56.08 2706 745
Rū’īn Z̄arī city Ardabil Iran 38.43 48.10 4599 5223

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.