Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Klye city Nordrhein-Westfalen Germany 51.94 7.08 236 6625
Klyemenovo city Moskovskaya Oblast' Russia 55.39 39.20 830 571
Klyepachy city Brestskaya Oblast' Belarus 52.71 24.35 830 1922
Klyetnaye city Mogilevskaya Oblast' Belarus 52.82 28.63 364 1341
Klyetsk city Minskaya Oblast' Belarus 53.06 26.63 830 3436
Klyetskaya city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.31 43.06 193 539
Klyevskiy city Rostovskaya Oblast' Russia 46.56 43.04 830 596
Klyeyniki city Belarus 52.14 23.60 830 14617

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.