Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Kəbir Qazmalar city Dagestan Russia 41.75 48.49 830 3291
Kəbirli city Beylaqan Azerbaijan 39.85 47.53 78 6533
Kəbirli city Tartar Azerbaijan 40.43 47.01 830 9360
Kəbirli city Agcabadi Azerbaijan 39.86 47.45 114 5054
Kəcavənd city Tovuz Azerbaijan 40.81 45.71 4468 6868
Kəhgərli city Tartar Azerbaijan 40.42 46.96 830 12164
Kəhlikbulağı city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.16 46.45 5075 4488
Kəhnəmi - Kəhnəmu city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.86 46.19 5885 28539
Kəhrizoba city Saki Azerbaijan 40.98 47.20 2509 1341
Kəhrəmanlı city Barda Azerbaijan 40.46 47.08 275 10838
Kəlantər city Azarbayjan-e Sharqi Iran 39.07 47.33 2555 4170
Kəlbəcər city Kalbacar Azerbaijan 40.11 46.04 5334 2533
Kəlbəhüseynli city Masalli Azerbaijan 39.09 48.65 -1689 38004
Kəlbəhüseynli city Agdam Azerbaijan 40.12 47.12 830 11393
Kəlbənd city Ismayilli Azerbaijan 40.66 48.13 1669 3281
Kəleybər city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.87 47.04 3769 4172
Kəlfərəc city Ismayilli Azerbaijan 40.77 48.36 5029 3278
Kəlkətə city West Bengal India 22.56 88.36 42 1502606
Kəlpin city Xinjiang China 40.53 79.07 3736 375
Kəlvəz city Lerik Azerbaijan 38.64 48.34 5413 5490
Kələbədin city Agcabadi Azerbaijan 40.14 47.25 226 5085
Kələcah city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.95 46.08 4511 109039
Kələk city Goranboy Azerbaijan 40.73 46.69 830 5923
Kələki city Ordubad Azerbaijan 39.00 45.98 5869 2831
Kələman city Gadabay Azerbaijan 40.59 45.67 5127 6890
Kələnov city Quba Azerbaijan 41.25 48.74 1669 3575
Kələntər Dizə city Ordubad Azerbaijan 38.94 45.83 2565 3226
Kələntərdizə city Ordubad Azerbaijan 38.94 45.83 2565 3226
Kələntərli city Barda Azerbaijan 40.34 47.09 377 25825
Kələntəroba city Qusar Azerbaijan 41.68 48.49 830 4021
Kələxan city Lerik Azerbaijan 38.65 48.34 5869 5514
Kələxana city Samaxi Azerbaijan 40.59 48.61 2509 9806
Kələzağ city Baki Azerbaijan 40.45 50.23 72 107480
Kələzeyvə city Ismayilli Azerbaijan 40.76 48.46 3520 3930
Kəmacəri city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.55 46.79 5944 2235
Kəmərli city Qazax Azerbaijan 41.21 45.08 1807 4422
Kəmərli city Kalbacar Azerbaijan 40.16 46.43 3540 3103
Kəmərqaya city Daskasan Azerbaijan 40.55 46.07 4327 2980
Kənarçay city Qusar Azerbaijan 41.37 48.07 5869 4768
Kənarəmeşə city Lankaran Azerbaijan 38.70 48.86 -1689 66667
Kənd Şahbuz city Sahbuz Azerbaijan 39.38 45.58 4245 2516
Kəndaxan city Agsu Azerbaijan 40.67 48.37 2654 4946
Kəndivan city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.79 46.25 7549 20860
Kəndoba city Agsu Azerbaijan 40.40 48.44 29 5935
Kəndul city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.94 46.61 6709 17830
Kəndxurd city Xocavand Azerbaijan 39.78 46.96 3349 4023
Kəndyeri city Kalbacar Azerbaijan 40.16 46.11 5029 2533
Kəndəbil city Agcabadi Azerbaijan 40.12 47.80 -1689 5414
Kəngərli city Agdam Azerbaijan 40.03 46.97 1000 19547
Kənzə city Ismayilli Azerbaijan 40.68 48.20 2509 3278
Kənzə city Ordubad Azerbaijan 38.94 46.05 5223 15221
Kənəə city Ismayilli Azerbaijan 40.84 48.30 5029 3278
Kənə’ə city Ismayilli Azerbaijan 40.84 48.30 5029 3278
Kəpənəkçi city Zaqatala Azerbaijan 41.46 46.54 830 6258
Kəpənəkçi city Barda Azerbaijan 40.32 47.23 187 9539
Kəpənəkçi city Goranboy Azerbaijan 40.62 46.80 830 5177
Kəpənəkçi city Georgia 41.42 45.03 977 11947
Kəraçi city Sindh Pakistan 24.91 67.08 52 3037454
Kərbəla city Karbala' Iraq 32.60 44.02 75 184506
Kərgəlan city Lankaran Azerbaijan 38.74 48.81 -1689 77966
Kərimbəyli city Barda Azerbaijan 40.45 47.25 98 8958
Kərimbəyli city Salyan Azerbaijan 39.79 48.95 -1689 16685
Kərimbəyli city Sarur Azerbaijan 39.60 44.91 2598 7491
Kərimbəyli city Fuzuli Azerbaijan 39.51 47.42 347 6724
Kərimbəyli city Babak Azerbaijan 39.25 45.45 3349 40811
Kərimli city Oguz Azerbaijan 40.98 47.49 1669 3129
Kərimli city Gadabay Azerbaijan 40.55 45.63 5029 6711
Kərimqulu Dizə city Culfa Azerbaijan 39.01 45.74 2841 2383
Kərki city Sadarak Azerbaijan 39.79 44.95 5029 4060
Kərkicahan city Xocali Azerbaijan 39.80 46.74 3349 89855
Kərkisra city Igdir Turkey 39.96 43.59 5869 2682
Kərkük city Kirkuk Iraq 35.47 44.39 1112 137230
Kərkənc city Samaxi Azerbaijan 40.58 48.56 2509 4193
Kərməçatax city Babak Azerbaijan 39.49 45.43 5308 1129
Kərəc city Alborz Iran 35.83 50.99 4461 325710
Kərəmli city Goygol Azerbaijan 40.56 46.21 3349 1402
Kərəvuz city Lacin Azerbaijan 39.61 46.56 3520 3486
Kəsəmən city Samux Azerbaijan 41.17 46.24 830 921
Kəsəmən city Gadabay Azerbaijan 40.60 45.66 5869 7023
Kətişen city Daskasan Azerbaijan 40.62 46.10 4189 3032
Kətük city Xocali Azerbaijan 39.90 46.85 3658 591
Kətəlpapaq city Barda Azerbaijan 40.28 47.11 314 18388
Kətəlparaq city Barda Azerbaijan 40.28 47.11 314 18388
Kəşlə city Baki Azerbaijan 40.40 49.90 114 107939

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.