Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
À l’Assaint city Wallonie Belgium 50.30 5.87 1669 4194
Àchéng Qū city Heilongjiang China 45.55 126.98 830 17727
Àguas Brancas city Para Brazil -1.38 -48.38 42 320763
Àidīngbǎo city City of Edinburgh United Kingdom 55.95 -3.20 104 102042
Àird Lusa city Argyll and Bute United Kingdom 56.02 -5.77 0 0
Àkúrẹ́ city Ondo Nigeria 7.25 5.19 1253 256270
Àlans city Aquitaine France 44.86 0.87 830 3049
Àldara/Ardara city Sardegna Italy 40.62 8.80 1030 2756
Àllai/Allai city Sardegna Italy 39.96 8.86 377 2612
Àllewiller city Alsace France 48.65 7.38 830 8862
Àltackedorf city Alsace France 48.79 7.60 830 11897
Àn Lữ city Hai Phong Vietnam 20.92 106.70 9 122097
Àndlöi city Alsace France 48.39 7.41 830 12103
Ànsruthair city Fife United Kingdom 56.22 -2.70 0 5395
Àrbatax city Sardegna Italy 39.93 9.71 3 4089
Àrcamu city Sicilia Italy 37.98 12.97 830 41929
Àrd Laoigh city Argyll and Bute United Kingdom 56.30 -4.72 219 0
Àrnasdal city Highland United Kingdom 57.13 -5.55 305 0
Àrreu city Midi-Pyrenees France 42.91 0.36 2542 1767
Àrtelse city Alsace France 48.21 7.57 830 7214
Àrthana city Sardegna Italy 39.92 9.53 1833 3536
Àrthana/Arzana city Sardegna Italy 39.92 9.53 1833 3536
Àrtzana city Sardegna Italy 39.92 9.53 1833 3536
Àrvorezinha city Rio Grande do Sul Brazil -28.88 -52.17 2073 4889
Àth na Sglèata city City of Edinburgh United Kingdom 55.92 -3.23 830 113288
Àth nan Damh city Oxfordshire United Kingdom 51.75 -1.25 226 154931
Àtxinsk city Krasnoyarskiy Kray Russia 56.27 90.50 830 1043
Àu-mûn city Macau 22.20 113.55 32 512508
Àvelse city Alsace France 48.56 7.50 830 25784
Àíäàðáàã city Kuhistoni Badakhshon Tajikistan 38.23 71.54 6709 745

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.