Up

Alphabetical listing of Places in Zimbabwe

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
UTA (MUTARE) airport Zimbabwe -19.00 32.63 3410 0
Ubunja city Zimbabwe -20.18 29.62 4189 1341
Uchania city Mashonaland Central Zimbabwe -16.91 31.34 4189 6305
Ugaro city Zimbabwe -17.80 32.33 3480 4172
Uhera city Manicaland Zimbabwe -19.32 31.44 3749 5144
Uilkyk city Manicaland Zimbabwe -20.04 32.83 2509 4833
Uithoek city Mashonaland East Zimbabwe -18.67 30.70 4484 2328
Uithoek city Masvingo Zimbabwe -19.32 31.26 4189 3622
Uitkijk city Matabeleland South Zimbabwe -20.12 29.44 4189 1341
Uitkoms city Masvingo Zimbabwe -19.33 30.92 5029 3576
Uitkyk city Manicaland Zimbabwe -18.79 32.16 4189 4257
Uitkyk city Mashonaland East Zimbabwe -18.65 30.89 4527 2384
Uitkyk city Mashonaland East Zimbabwe -18.33 31.58 5029 3874
Uitkyk city Manicaland Zimbabwe -18.21 32.28 4573 4172
Uitkyk city Zimbabwe -17.52 30.72 5029 4418
Uitkyk city Manicaland Zimbabwe -20.04 32.83 2509 4833
Uitkyk Annexe city Zimbabwe -18.80 32.18 3589 4401
Uitsig city Zimbabwe -19.45 32.73 4455 4565
Uitsoek city Zimbabwe -19.65 32.62 3530 4470
Uitval city Mashonaland East Zimbabwe -18.69 30.91 4537 2384
Uitvlught city Matabeleland South Zimbabwe -20.19 29.55 4189 1341
Uityk city Mashonaland West Zimbabwe -16.77 29.50 4294 1788
Uitzicht city Mashonaland East Zimbabwe -19.03 30.70 4343 2218
Uitzigt city Zimbabwe -17.55 30.42 4557 2682
Ukata city Zimbabwe -17.13 29.63 3756 1788
Uley city Mashonaland East Zimbabwe -18.50 31.39 5029 3655
Ulster city Mashonaland East Zimbabwe -18.98 31.03 5029 2384
Ulster city Zimbabwe -17.40 30.12 4189 9800
Ulundi Extension city Zimbabwe -19.98 28.30 4189 0
Ulva city Mashonaland East Zimbabwe -18.08 31.66 5029 3892
Umbinka city Zimbabwe -18.35 30.07 4189 5014
Umboe city Zimbabwe -17.20 30.13 4189 1788
Umbono city Masvingo Zimbabwe -21.40 30.79 1669 1192
Umchafi Estate city Matabeleland South Zimbabwe -20.09 29.51 4189 1341
Umchakata city Zimbabwe -19.75 32.78 5088 4470
Umchingwe city Matabeleland South Zimbabwe -20.28 29.60 3690 1341
Umchingwe Block city Matabeleland South Zimbabwe -20.25 29.52 4189 1341
Umfasimete city Matabeleland North Zimbabwe -19.91 28.60 4189 346
Umfula city Matabeleland South Zimbabwe -20.79 28.61 3497 894
Umfula Ranch city Masvingo Zimbabwe -21.17 31.04 1669 1192
Umfulaan city Matabeleland North Zimbabwe -19.43 28.41 3730 1043
Umfuleni city Zimbabwe -17.88 31.42 4606 2682
Umfuli Banks city Mashonaland West Zimbabwe -18.14 30.27 4189 4322
Umfuli Drift city Mashonaland West Zimbabwe -18.19 30.36 3746 4023
Umfulia city Mashonaland West Zimbabwe -18.21 30.48 4189 4023
Umfulu city Matabeleland South Zimbabwe -20.79 28.61 3497 894
Umfurudsi Estate city Zimbabwe -17.10 31.42 3412 5812
Umfurudsi Ranch city Mashonaland Central Zimbabwe -17.19 31.49 3664 5203
Umfurudsi Ranch city Mashonaland Central Zimbabwe -17.10 31.58 3349 4619
Umfurudzi Ranch city Mashonaland Central Zimbabwe -17.19 31.49 3664 5203
Umfutwe city Zimbabwe -16.98 30.47 3418 2682
Umganin city Bulawayo Zimbabwe -20.20 28.53 4511 530606
Umganin city Bulawayo Zimbabwe -20.22 28.52 4517 366547
Umganin city Bulawayo Zimbabwe -20.24 28.53 4517 295072
Umganine city Bulawayo Zimbabwe -20.20 28.53 4511 530606
Umgazi city Matabeleland South Zimbabwe -20.01 29.71 4189 1321
Umgulugulu city Midlands Zimbabwe -19.94 30.14 3349 3092
Umgusa city Matabeleland North Zimbabwe -20.07 28.59 4189 331543
Umgusa Estate city Matabeleland North Zimbabwe -20.07 28.59 4189 331543
Umguza city Matabeleland North Zimbabwe -20.07 28.59 4189 331543
Umguza city Matabeleland North Zimbabwe -20.20 28.71 4511 150241
Umguza Agricultural Lots city Matabeleland North Zimbabwe -20.08 28.62 4206 304759
Umguza Block city Matabeleland North Zimbabwe -19.69 28.44 4189 17
Umguza Estate city Matabeleland North Zimbabwe -20.07 28.59 4189 331543
Umguza View city Matabeleland North Zimbabwe -20.04 28.52 4189 150414
Umguzan Block city Matabeleland North Zimbabwe -19.79 28.41 4189 0
Umhlali city Midlands Zimbabwe -19.27 30.00 4514 1043
Umkien city Matabeleland North Zimbabwe -19.93 28.57 4189 6
Umkombo Ranch city Zimbabwe -18.65 27.22 3349 0
Umkulunge city Matabeleland North Zimbabwe -19.78 28.39 4189 0
Umlala Park city Midlands Zimbabwe -18.96 29.99 4189 2086
Umlala Park city Midlands Zimbabwe -18.94 30.03 4189 2086
Umlala Park Extension city Midlands Zimbabwe -18.97 30.02 4189 2086
Umlala Park Extension city Midlands Zimbabwe -18.96 29.99 4189 2086
Umlangana city Zimbabwe -19.95 29.85 3746 2810
Umlomo city Matabeleland South Zimbabwe -20.17 29.51 4189 1341
Umniati city Midlands Zimbabwe -18.66 29.78 3569 2086
Umniati Ranch city Mashonaland West Zimbabwe -18.58 29.68 3549 2086
Umouchene city Matabeleland North Zimbabwe -19.73 28.59 4189 898
Umpakwe Outspan city Zimbabwe -21.08 27.85 3349 1788
Umpumula city Matabeleland South Zimbabwe -20.17 29.49 4189 1341
Umritsur city Mashonaland East Zimbabwe -17.70 31.32 4215 2682
Umsanza city Zimbabwe -19.95 32.87 5029 4470
Umsapa city Zimbabwe -19.73 32.90 4422 4324
Umsapa Jameson city Zimbabwe -19.73 32.90 4422 4324
Umsasa city Manicaland Zimbabwe -20.38 32.61 2509 7003
Umsengedsi city Zimbabwe -16.85 30.93 4517 4192
Umshandige city Zimbabwe -20.22 30.70 2877 3576
Umsitkwe city Zimbabwe -17.98 31.15 5029 47758
Umsweswe city Zimbabwe -18.45 29.82 3448 2086
Umsweswe city Mashonaland West Zimbabwe -18.42 29.92 3720 15760
Umsweswe Extension city Mashonaland West Zimbabwe -18.45 29.92 3526 3134
Umsweswe Ranch city Zimbabwe -18.43 29.63 3444 2086
Umsweswe River Block city Mashonaland West Zimbabwe -18.47 30.09 3753 2086
Umsweswe River Block city Mashonaland West Zimbabwe -18.47 29.96 3645 2086
Umsweswe Siding city Zimbabwe -18.45 29.82 3448 2086
Umtali city Manicaland Zimbabwe -18.97 32.67 3530 95794
Umtali Farm city Zimbabwe -18.72 32.82 6709 7000
Umtali Mission city Manicaland Zimbabwe -18.84 32.66 4189 6964
Umtata city Matabeleland South Zimbabwe -20.39 29.41 4189 1341
Umtebekwe city Zimbabwe -19.48 30.08 4189 1983
Umtegesa Ranch city Mashonaland East Zimbabwe -18.59 30.94 4416 2391
Umunwe city Zimbabwe -20.13 29.45 4189 1341
Umvovo city Mashonaland West Zimbabwe -18.09 30.12 4189 27160
Umvukwe Flats city Zimbabwe -17.03 30.80 5029 4569
Umvukwe North city Mashonaland Central Zimbabwe -17.00 30.78 5029 4049
Umvukwe Oog city Zimbabwe -17.48 30.67 4468 4611
Umvukwe Ranche Estate city Zimbabwe -17.10 30.70 5029 3230
Umvukwes city Zimbabwe -17.03 30.85 5029 4619
Umvukwes View city Zimbabwe -17.47 30.67 4396 4609
Umvuma city Midlands Zimbabwe -19.28 30.53 5029 1937
Umvumbu city Zimbabwe -19.47 32.57 2509 5402
Umvumi city Mashonaland West Zimbabwe -16.87 30.28 3756 1788
Umvutcha city Matabeleland North Zimbabwe -20.06 28.58 4189 266319
Umvutcha A city Matabeleland North Zimbabwe -20.05 28.59 4189 211294
Umwaouku city Zimbabwe -18.92 32.32 4189 5662
Umwinsidale city Harare Zimbabwe -17.72 31.19 4353 45753
Umyambi city Masvingo Zimbabwe -19.94 30.94 3763 3672
Umzelezwe city Manicaland Zimbabwe -20.48 32.54 2083 7003
Umzila city Manicaland Zimbabwe -20.37 32.72 3349 7003
Umzila city Manicaland Zimbabwe -20.36 32.71 3349 7003
Umzila Estate city Manicaland Zimbabwe -20.37 32.72 3349 7003
Umzururu city Zimbabwe -17.75 30.78 4612 2682
Una city Mashonaland East Zimbabwe -18.59 31.48 4409 3576
Unadale city Zimbabwe -17.98 30.90 4399 14272
Under Cragg city Mashonaland Central Zimbabwe -16.95 30.57 4189 2950
Undza city Matabeleland South Zimbabwe -20.70 28.38 4189 894
Ungun Guese city Matabeleland South Zimbabwe -19.84 29.12 4452 1324
Ungunguese Estate city Matabeleland South Zimbabwe -19.84 29.12 4452 1324
Ungwa city Mashonaland West Zimbabwe -16.88 29.61 4386 3971
Ungwarati 2 city Mashonaland West Zimbabwe -16.61 29.61 4189 1788
Union city Midlands Zimbabwe -19.17 30.72 4406 2041
United city Zimbabwe -17.87 30.83 5029 16306
University Dairy city Mashonaland Central Zimbabwe -17.55 30.98 4189 4619
Unki city Zimbabwe -19.65 30.08 4189 4091
Upcott city Masvingo Zimbabwe -20.20 30.72 2893 3576
Uplands city Midlands Zimbabwe -19.36 30.27 5029 1937
Uplands city Harare Zimbabwe -17.92 31.03 5029 99532
Upper Glenville city Bulawayo Zimbabwe -20.09 28.55 4235 582197
Upper Lesapi Drift city Manicaland Zimbabwe -18.42 32.30 5285 4172
Upper Nondwene city Matabeleland North Zimbabwe -20.05 28.67 4327 23636
Upper Rangemore city Matabeleland North Zimbabwe -20.20 28.49 4491 366666
Upper Romsey city Zimbabwe -17.28 29.97 3667 1788
Upper Tshowe city Zimbabwe -18.52 25.88 3497 0
Upsala city Zimbabwe -19.03 29.67 4189 15422
Upton city Zimbabwe -18.15 30.30 4189 4023
Upton city Mashonaland East Zimbabwe -18.07 31.38 5144 2683
Upwey city Zimbabwe -17.75 30.72 4409 2682
Urayai city Masvingo Zimbabwe -19.99 31.51 3526 3874
Urayayi city Masvingo Zimbabwe -19.68 31.73 3349 3576
Urmston city Manicaland Zimbabwe -18.46 31.89 4481 4172
Urmston Extension city Manicaland Zimbabwe -18.45 31.87 4278 4156
Uronga city Mashonaland Central Zimbabwe -17.26 31.43 3349 7861
Uronga South city Mashonaland Central Zimbabwe -17.27 31.43 3349 8524
Ursula city Zimbabwe -18.00 25.80 3349 3600
Urumtumbu city Mashonaland East Zimbabwe -17.68 32.29 3415 4031
Urundi city Zimbabwe -17.50 30.23 4189 2366
Usaka city Mashonaland Central Zimbabwe -16.95 30.90 5029 4619
Usaka Estate city Mashonaland Central Zimbabwe -16.97 30.86 5029 4619
Usaramo city Mashonaland Central Zimbabwe -17.32 31.48 3349 4996
Ushe city Masvingo Zimbabwe -19.61 31.74 3349 3736
Ushehwokunze city Zimbabwe -18.17 31.23 5029 3291
Usher Institute city Matabeleland South Zimbabwe -20.39 28.23 4530 1788
Ushewokunze city Zimbabwe -18.17 31.23 5029 3291
Usk city Mashonaland Central Zimbabwe -17.43 31.13 3769 5027
Ussherforde city Zimbabwe -18.05 32.12 4435 4172
Utah Ranch city Midlands Zimbabwe -19.22 30.29 4471 1937
Utete city Manicaland Zimbabwe -19.45 31.80 3349 5215
Utete city Masvingo Zimbabwe -19.61 31.61 3349 3576
Utopia city Mashonaland West Zimbabwe -16.48 29.53 4189 1788
Uyanezi city Matabeleland South Zimbabwe -20.54 29.57 3520 1351

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.