Up

Alphabetical listing of Places in Ukraine

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Zayachevka city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.80 28.23 925 5215
Zayachitsy city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.70 24.72 744 2682
Zayachiy city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.85 34.82 410 2243
Zayachiy city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.33 37.45 649 23
Zayachiy city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.17 35.60 459 1192
Zayachkovka city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 48.70 29.97 761 5652
Zayachkuvka city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.28 25.18 551 811
Zayachuvka city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.28 25.18 551 811
Zayachytsi city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.70 24.72 744 2682
Zayarovka city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.19 34.07 521 3117
Zayazhuvka city Volyns'ka Oblast' Ukraine 51.28 25.18 551 811
Zaychanskiy city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.43 37.64 272 1855
Zaychenki city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.06 36.14 380 94948
Zaychentsy city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.98 34.55 538 2831
Zaychentsy city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.58 33.37 275 2533
Zaychiki city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.37 26.23 935 4988
Zaychitsy city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.70 24.72 744 2682
Zaychënki city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.18 37.87 196 0
Zayenchitse city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.70 24.72 744 2682
Zaykin city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.97 36.41 613 163372
Zaykovka city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.45 38.76 226 1490
Zaymanka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.15 35.22 331 2086
Zaymanskaya city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.15 35.22 331 2086
Zaymishche city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.78 31.90 390 2086
Zayninskoye city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.17 35.98 269 0
Zaytsev Nomer Dvadtsat' Shestoy city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.67 34.40 29 1490
Zaytsev Nomer Dvadtsat’ Shestoy city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.67 34.40 29 1490
Zaytseva city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.42 35.67 518 1062
Zaytsevka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.10 35.28 272 1978
Zaytsevo city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.52 38.05 469 5369
Zaytsevo city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.42 35.67 518 1062
Zaytsevo city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.40 38.03 646 67146
Zaytsy city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.30 34.32 538 2825

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.