Directory of Cities and Towns in Namayingo, Uganda

World:Uganda

Alphabetical listing of Places in Namayingo

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Banda city Namayingo Uganda 0.25 33.87 4189 24046
Bubanyi city Namayingo Uganda 0.22 33.85 4189 20212
Bukaka city Namayingo Uganda 0.20 33.77 3717 12997
Bukeda city Namayingo Uganda 0.25 33.88 4189 24292
Bukemba city Namayingo Uganda 0.30 33.75 3743 17853
Bukunya city Namayingo Uganda 0.23 33.92 4189 18373
Bulamba city Namayingo Uganda 0.35 33.84 3769 27565
Bulule city Namayingo Uganda 0.28 33.85 4189 22932
Bumeru city Namayingo Uganda 0.21 33.78 3727 15314
Bumwangu city Namayingo Uganda 0.35 33.80 3740 27100
Busiro city Namayingo Uganda 0.18 33.87 4189 10960
Buswale city Namayingo Uganda 0.37 33.89 4189 30785
Buyundo city Namayingo Uganda 0.17 33.88 3717 8321
Kifuyo city Namayingo Uganda 0.38 33.83 4189 29757
Kituyo city Namayingo Uganda 0.38 33.83 4189 29757
Kyanyunja city Namayingo Uganda 0.32 33.78 3766 21666
Lugala city Namayingo Uganda 0.19 33.89 3733 11184
Lwangosia city Namayingo Uganda 0.30 33.87 4189 24751
Maluba city Namayingo Uganda 0.27 33.70 3717 6985
Masaka city Namayingo Uganda 0.33 33.85 4189 25465
Mubumba city Namayingo Uganda 0.25 33.77 4189 19376
Muwema city Namayingo Uganda 0.23 33.78 3720 18002
Nabwere city Namayingo Uganda 0.30 33.78 3740 20646
Nakisa city Namayingo Uganda 0.38 33.90 3759 30980
Nakiso city Namayingo Uganda 0.38 33.90 3759 30980
Namayingo city Namayingo Uganda 0.24 33.88 4189 23169
Namayuge city Namayingo Uganda 0.43 33.88 3651 27040
Nansuma city Namayingo Uganda 0.40 33.87 3743 29203
Nsango city Namayingo Uganda 0.37 33.83 4189 29324
Nsano city Namayingo Uganda 0.37 33.83 4189 29324

Copyright 1996-2017 by Falling Rain Software, Ltd.