Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
A-chun city Jiayi Taiwan 23.40 120.64 3349 33884
A-lan-tzu city Jiayi Taiwan 23.40 120.54 990 35040
A-li-shan city Jiayi Taiwan 23.52 120.81 6975 33815
A-lien-chuang city Jiayi Taiwan 23.59 120.42 98 33368
A-pa-ch'uan city Jiayi Taiwan 23.52 120.60 2089 33376
A-pa-ch’üan city Jiayi Taiwan 23.52 120.60 2089 33376
Abacyuan city Jiayi Taiwan 23.52 120.60 2089 33376
Abaquan city Jiayi Taiwan 23.52 120.60 2089 33376
Ai-liao city Jiayi Taiwan 23.56 120.56 1069 33376
Ailiao city Jiayi Taiwan 23.56 120.56 1069 33376
Ajun city Jiayi Taiwan 23.40 120.64 3349 33884
Ajyun city Jiayi Taiwan 23.40 120.64 3349 33884
Alanzi city Jiayi Taiwan 23.40 120.54 990 35040
Alanzih city Jiayi Taiwan 23.40 120.54 990 35040
Alianjhuang city Jiayi Taiwan 23.59 120.42 98 33368
Alianzhuang city Jiayi Taiwan 23.59 120.42 98 33368
Alishan city Jiayi Taiwan 23.52 120.81 6975 33815
An-ch'i-liao city Jiayi Taiwan 23.35 120.21 22 80988
An-ch'i-ts'o city Jiayi Taiwan 23.35 120.21 22 80988
An-ch'i-ts'o city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
An-ch'iao city Jiayi Taiwan 23.62 120.47 131 33322
An-chia-ts'o city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
An-chia-ts’o city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
An-chiao city Jiayi Taiwan 23.34 120.25 36 88410
An-chiao city Jiayi Taiwan 23.42 120.64 3349 33623
An-ch’i-liao city Jiayi Taiwan 23.35 120.21 22 80988
An-ch’i-ts’o city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
An-ch’i-ts’o city Jiayi Taiwan 23.35 120.21 22 80988
An-ch’iao city Jiayi Taiwan 23.62 120.47 131 33322
An-ho city Jiayi Taiwan 23.51 120.32 49 42280
An-ho-ts'un city Jiayi Taiwan 23.51 120.32 49 42280
An-ho-ts’un city Jiayi Taiwan 23.51 120.32 49 42280
An-hsi city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
An-hsi-liao city Jiayi Taiwan 23.36 120.22 22 82758
An-hsi-ts'o city Jiayi Taiwan 23.35 120.21 22 80988
An-hsi-ts'o city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
An-hsi-ts’o city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
An-hsi-ts’o city Jiayi Taiwan 23.35 120.21 22 80988
An-jen city Jiayi Taiwan 23.44 120.31 45 68522
An-jen-li city Jiayi Taiwan 23.44 120.31 45 68522
An-nei Sugar Refinery Farm city Jiayi Taiwan 23.36 120.26 39 82780
An-nei T'ang-ch'ang Hsu-chih-ch'ang city Jiayi Taiwan 23.37 120.25 32 81421
An-nei T'ang-ch'ang Nung-ch'ang city Jiayi Taiwan 23.36 120.26 39 82780
An-nei T’ang-ch’ang Hsü-chih-ch’ang city Jiayi Taiwan 23.37 120.25 32 81421
An-nei T’ang-ch’ang Nung-ch’ang city Jiayi Taiwan 23.36 120.26 39 82780
An-ting city Jiayi Taiwan 23.42 120.66 1955 33818
Anding city Jiayi Taiwan 23.42 120.66 1955 33818
Anhecun city Jiayi Taiwan 23.51 120.32 49 42280
Anjiacuo city Jiayi Taiwan 23.45 120.52 830 42175
Anjiao city Jiayi Taiwan 23.42 120.64 3349 33623
Anjiao city Jiayi Taiwan 23.34 120.25 36 88410
Annei Tangchang Nongchang city Jiayi Taiwan 23.36 120.26 39 82780
Ansiliao city Jiayi Taiwan 23.36 120.22 22 82758
Anxiliao city Jiayi Taiwan 23.36 120.22 22 82758
Ao-ku city Jiayi Taiwan 23.49 120.17 3 26665
Ao-ku Farm city Jiayi Taiwan 23.51 120.16 3 21725
Ao-ku Nung-ch'ang city Jiayi Taiwan 23.50 120.16 3 23878
Ao-ku Nung-ch'ang city Jiayi Taiwan 23.51 120.16 3 21725
Ao-ku Nung-ch’ang city Jiayi Taiwan 23.50 120.16 3 23878
Ao-ku Nung-ch’ang city Jiayi Taiwan 23.51 120.16 3 21725
Ao-ku-ts'un city Jiayi Taiwan 23.49 120.17 3 26665
Ao-ku-ts’un city Jiayi Taiwan 23.49 120.17 3 26665
Aogu city Jiayi Taiwan 23.49 120.17 3 26665
Aogu Nongchang city Jiayi Taiwan 23.51 120.16 3 21725

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.