Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
海埔 city Jiayi Taiwan 23.47 120.18 3 31237
海瀛村 city Jiayi Taiwan 23.57 120.37 59 33376
海豐 city Jiayi Taiwan 23.42 120.29 45 62194
海豐科 city Jiayi Taiwan 23.50 120.55 830 33376

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.