Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Zhenzitou city Jiayi Taiwan 23.49 120.47 249 52050
Zhongchuzhiso city Jiayi Taiwan 23.47 120.48 269 56315
Zhuweizi city Jiayi Taiwan 23.48 120.44 121 68112

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.