Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
P'i-tu city Jiayi Taiwan 23.45 120.43 95 81998
P'i-tzu-t'ou city Jiayi Taiwan 23.49 120.44 170 60107
Pa-tzu-lin city Jiayi Taiwan 23.47 120.42 95 83980
Pei-she-wei city Jiayi Taiwan 23.49 120.42 88 60931
Pidu city Jiayi Taiwan 23.45 120.43 95 81998
Pizihtou city Jiayi Taiwan 23.49 120.44 170 60107
Pizitou city Jiayi Taiwan 23.49 120.44 170 60107
P’i-tu city Jiayi Taiwan 23.45 120.43 95 81998
P’i-tzu-t’ou city Jiayi Taiwan 23.49 120.44 170 60107

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.