Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nei-weng city Jiayi Taiwan 23.48 120.50 314 43092
Niao-hsiu city Jiayi Taiwan 23.49 120.41 82 69847
Niaosiou city Jiayi Taiwan 23.49 120.41 82 69847
Niaoxiu city Jiayi Taiwan 23.49 120.41 82 69847

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.