Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
K'ou-weng city Jiayi Taiwan 23.47 120.50 354 45374
Kang-p'ing city Jiayi Taiwan 23.47 120.42 91 78455
Kang-p'ing-li city Jiayi Taiwan 23.47 120.42 91 78455
Kang-p’ing city Jiayi Taiwan 23.47 120.42 91 78455
Kang-p’ing-li city Jiayi Taiwan 23.47 120.42 91 78455
Kouweng city Jiayi Taiwan 23.47 120.50 354 45374
Kuo-hsi city Jiayi Taiwan 23.45 120.46 173 73715
K’ou-weng city Jiayi Taiwan 23.47 120.50 354 45374

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.