Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Jhenzihtou city Jiayi Taiwan 23.49 120.47 249 52050
Jhuweizih city Jiayi Taiwan 23.48 120.44 121 68112
Jiaozihliao city Jiayi Taiwan 23.47 120.46 164 67925
Jiaoziliao city Jiayi Taiwan 23.47 120.46 164 67925
Jiayi city Jiayi Taiwan 23.48 120.45 229 65463
Jiayi Shi city Jiayi Taiwan 23.48 120.45 229 65463
Jiayi Shih city Jiayi Taiwan 23.48 120.45 229 65463
Jieshoucun city Jiayi Taiwan 23.46 120.44 101 78003

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.