Up

Alphabetical listing of Places in Jiayi

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Fan-tzu-kou city Jiayi Taiwan 23.47 120.43 121 76394
Fanzigou city Jiayi Taiwan 23.47 120.43 121 76394
Fanzihgou city Jiayi Taiwan 23.47 120.43 121 76394

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.