Up

Alphabetical listing of Places in Slovenia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Šafarsko city Razkrizje Slovenia 46.52 16.28 830 17216
Šalamonci city Puconci Slovenia 46.73 16.11 830 5638
Šalinci city Ljutomer Slovenia 46.55 16.18 830 12205
Šalka Vas city Kocevje Slovenia 45.65 14.88 1669 13743
Šalovci city Sredisce ob Dravi Slovenia 46.42 16.23 830 6549
Šebrelje city Cerkno Slovenia 46.10 13.92 1669 1946
Šembije city Ilirska Bistrica Slovenia 45.60 14.24 1883 7928
Šempas city Nova Gorica Slovenia 45.93 13.74 830 7841
Šempeter city Zalec Slovenia 46.26 15.12 869 21417
Šempeter pri Gorici city Sempeter-Vrtojba Slovenia 45.93 13.64 301 56273
Šempeter v Savinjski Dolini city Zalec Slovenia 46.26 15.12 869 21417
Šent Janž city Starse Slovenia 46.47 15.77 830 10350
Šent Jernej city Sentjernej Slovenia 45.84 15.34 830 7007
Šent Jungerta city Zalec Slovenia 46.30 15.20 1669 9724
Šent Jurij city Zagorje ob Savi Slovenia 46.07 15.03 2509 2980
Šent Jurij city Grosuplje Slovenia 45.93 14.63 1669 12950
Šent Ožbald city Lukovica Slovenia 46.18 14.87 2509 3575
Šent Peter city Bistrica ob Sotli Slovenia 46.06 15.66 1046 5509
Šent Peter na Krasu city Pivka Slovenia 45.68 14.20 1722 5168
Šent Vid city Cerknica Slovenia 45.85 14.46 2604 1453
Šent Vid nad Ljubljano city Ljubljana Slovenia 46.10 14.47 997 102927
Šent Vid ni Ljubljano city Ljubljana Slovenia 46.10 14.47 997 102927
Šentanel city Prevalje Slovenia 46.57 14.88 1935 8837
Šentgotard city Zagorje ob Savi Slovenia 46.18 14.90 1669 4895
Šentilj city Mislinja Slovenia 46.45 15.19 2509 4529
Šentilj city Sentilj Slovenia 46.68 15.65 1026 17190
Šentilj pod Turjakom city Mislinja Slovenia 46.45 15.19 2509 4529
Šentilj v Slov. Goricah city Sentilj Slovenia 46.68 15.65 1026 17190
Šentjanž city Sevnica Slovenia 46.01 15.17 1079 6045
Šentjanž city Vuzenica Slovenia 46.58 15.12 1978 6568
Šentjanž city Dravograd Slovenia 46.56 15.04 1669 9848
Šentjanž nad Dravčami city Vuzenica Slovenia 46.58 15.12 1978 6568
Šentjanž nad Dravčani city Vuzenica Slovenia 46.58 15.12 1978 6568
Šentjanž pri Dravogradu city Dravograd Slovenia 46.56 15.04 1669 9848
Šentjošt city Dobrova-Polhov Gradec Slovenia 46.03 14.23 1735 3423
Šentjošt city Kranj Slovenia 46.25 14.32 1669 38864
Šentjungert city Zalec Slovenia 46.30 15.20 1669 9724
Šentjur city Mirna Pec Slovenia 45.88 15.12 974 4567
Šentjur na Dolenjskem city Mirna Pec Slovenia 45.88 15.12 974 4567
Šentjur pri Celju city Sentjur Slovenia 46.22 15.40 885 12309
Šentjurij city Mirna Pec Slovenia 45.88 15.12 974 4567
Šentjurij na Dolenjskem city Mirna Pec Slovenia 45.88 15.12 974 4567
Šentlambert city Zagorje ob Savi Slovenia 46.12 14.93 2509 7614
Šentožbolt city Lukovica Slovenia 46.18 14.87 2509 3575
Šentpavel city Ljubljana Slovenia 46.02 14.62 1085 44011
Šentrupert city Sentrupert Slovenia 45.98 15.10 872 5339
Šenturje city Mirna Pec Slovenia 45.88 15.12 974 4567
Šenturska Gora city Cerklje na Gorenjskem Slovenia 46.26 14.55 1689 5679
Šentvid city Ljubljana Slovenia 46.10 14.47 997 102927
Šentvid city Smarje pri Jelsah Slovenia 46.23 15.48 879 8211
Šentvid city Sostanj Slovenia 46.45 14.97 2742 980
Šentvid city Ivancna Gorica Slovenia 45.95 14.83 1033 7735
Šentvid Pri Stični city Ivancna Gorica Slovenia 45.95 14.83 1033 7735
Šentvid pri Grobelnem city Smarje pri Jelsah Slovenia 46.23 15.47 990 8870
Šentvid pri Zavodnju city Sostanj Slovenia 46.45 14.97 2742 980
Šentviška Gora city Tolmin Slovenia 46.12 13.83 2509 2200
Šenčur city Sencur Slovenia 46.25 14.42 1669 27129
Šetarova city Lenart Slovenia 46.55 15.83 928 9325
Ševnica city Trebnje Slovenia 45.95 15.02 984 8292
Šibelji city Komen Slovenia 45.85 13.72 1158 6429
Šinkov Turn city Vodice Slovenia 46.17 14.53 1207 20536
Šinkovec city Idrija Slovenia 45.96 13.98 2030 961
Široka Set city Litija Slovenia 46.12 14.88 2007 3967
Šivče city Bloke Slovenia 45.81 14.49 2509 1913
Škocijan city Skocjan Slovenia 45.91 15.29 830 5269
Škocjan city Skocjan Slovenia 45.91 15.29 830 5269
Škofja Loka city Skofja Loka Slovenia 46.17 14.31 1177 22200
Škofja Vas city Celje Slovenia 46.27 15.29 830 39537
Škoflje city Divaca Slovenia 45.66 14.02 1177 2121
Škoflje city Koper Slovenia 45.57 13.80 830 38350
Škrilj city Kocevje Slovenia 45.54 14.91 1669 1635
Škrjanče city Novo Mesto Slovenia 45.78 15.15 830 25980
Škrjanče pri Novem Mestu city Novo Mesto Slovenia 45.78 15.15 830 25980
Šmarca city Kamnik Slovenia 46.19 14.60 1089 41842
Šmarje city Sevnica Slovenia 46.02 15.32 935 9837
Šmarje city Sentjernej Slovenia 45.83 15.34 830 6608
Šmarje city Smarje pri Jelsah Slovenia 46.23 15.52 984 8307
Šmarje Sap city Grosuplje Slovenia 45.98 14.61 1082 18173
Šmarje pri Kopru city Koper Slovenia 45.50 13.72 1187 35079
Šmarje pri Sežani city Sezana Slovenia 45.73 13.87 1046 10050
Šmarjeta city Lasko Slovenia 46.13 15.20 1102 9582
Šmartin city Ljubljana Slovenia 46.13 14.48 1017 65668
Šmartin city Kamnik Slovenia 46.22 14.73 1709 4077
Šmartin city Slovenj Gradec Slovenia 46.49 15.11 1669 14943
Šmartin ob Dreti city Nazarje Slovenia 46.28 14.89 1669 4331
Šmartin ob Paki city Smartno ob Paki Slovenia 46.33 15.03 1118 11739
Šmartin v Rožni Dolini city Celje Slovenia 46.29 15.25 921 22177
Šmartno city Celje Slovenia 46.29 15.25 921 22177
Šmartno city Smartno pri Litiji Slovenia 46.04 14.84 1033 11978
Šmartno city Slovenska Bistrica Slovenia 46.44 15.54 2509 5504
Šmartno city Nazarje Slovenia 46.28 14.89 1669 4331
Šmartno ob Paki city Smartno ob Paki Slovenia 46.33 15.03 1118 11739
Šmartno pod Šmarno Goro city Ljubljana Slovenia 46.13 14.48 1017 65668
Šmartno pri Litiji city Smartno pri Litiji Slovenia 46.04 14.84 1033 11978
Šmartno pri Litui city Smartno pri Litiji Slovenia 46.04 14.84 1033 11978
Šmartno pri Slovenjem Gradcu city Slovenj Gradec Slovenia 46.49 15.11 1669 14943
Šmartno v Rožni Dolini city Celje Slovenia 46.29 15.25 921 22177
Šmihel city Mozirje Slovenia 46.38 14.95 1669 5352
Šmihel city Novo Mesto Slovenia 45.80 15.15 830 27833
Šmihel nad Mozirjem city Mozirje Slovenia 46.38 14.95 1669 5352
Šmihel pri Žužemberku city Zuzemberk Slovenia 45.85 14.88 830 3386
Šmiklavž city Gornji Grad Slovenia 46.28 14.77 1683 2606
Šmohor city Lasko Slovenia 46.18 15.18 2509 8905
Šober city Maribor Slovenia 46.60 15.57 1669 11152
Šoštanj city Sostanj Slovenia 46.38 15.05 1227 20199
Špičnik city Kungota Slovenia 46.67 15.55 1181 5116
Št. Janž pri Radljah city Radlje ob Dravi Slovenia 46.62 15.25 1669 7007
Štajnbrova city Gornja Radgona Slovenia 46.62 15.92 830 6079
Štajngrova city Gornja Radgona Slovenia 46.62 15.92 830 6079
Štatenberg city Makole Slovenia 46.32 15.66 843 4629
Štefanja Gora city Cerklje na Gorenjskem Slovenia 46.29 14.48 2536 5542
Štjak city Sezana Slovenia 45.80 13.91 1696 3028
Štrekljevac city Semic Slovenia 45.67 15.22 872 4007
Štrekljevec city Semic Slovenia 45.67 15.22 872 4007
Štrihovec city Sentilj Slovenia 46.67 15.67 1187 13850
Štrukljeva Vas city Cerknica Slovenia 45.83 14.48 2509 1427
Šujica city Dobrova-Polhov Gradec Slovenia 46.07 14.42 1190 56244
Šulinci city Gornji Petrovci Slovenia 46.83 16.20 967 3174

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.