Up

Alphabetical listing of Places in Russia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
レオニドヴォ city Sakhalinskaya Oblast' Russia 49.29 142.87 200 0
レシェチハ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.29 278 3316
レシェチハ city Tverskaya Oblast' Russia 58.29 36.22 830 447
レシェチハ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.71 45.14 301 529
レシェチハ city Ivanovskaya Oblast' Russia 57.22 42.64 334 1557
レシェチハ city Kostromskaya Oblast' Russia 58.46 45.56 830 618
レシュコンスコエ city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 64.90 45.77 104 0
レジ city Sverdlovskaya Oblast' Russia 57.37 61.40 830 28068
レスヌィエ・ポリャーヌィ city Kirovskaya Oblast' Russia 59.00 52.42 830 447
レスノイ city Kirovskaya Oblast' Russia 59.78 52.13 830 298
レスノイ city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.68 41.46 830 149
レスノイ city Vladimirskaya Oblast' Russia 56.21 40.66 416 2335
レスノイ city Sverdlovskaya Oblast' Russia 58.64 59.80 830 3993
レスノイ city Kostromskaya Oblast' Russia 58.77 43.14 830 298
レスノイ city Permskiy Kray Russia 57.25 55.83 830 298
レスノイ city Mariy-El Russia 56.78 47.79 830 380
レスノイ city Tatarstan Russia 55.93 50.01 830 1448
レスノイ city Bashkortostan Russia 54.73 55.71 830 1500
レスノイ city Mariy-El Russia 56.81 49.91 308 1234
レスノイ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.83 43.55 364 768
レスノイ city Mordoviya Russia 54.46 42.71 830 1102
レスノイ city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.34 60.38 1174 1030
レスノイ city Mordoviya Russia 54.88 45.47 830 1118
レスノイ city Sverdlovskaya Oblast' Russia 57.62 63.08 367 53483
レスノイ city Chuvashiya Russia 55.52 47.58 830 12093
レスノイ city Chuvashiya Russia 56.04 46.27 278 1952
レスノイ city Chuvashiya Russia 54.87 46.72 374 504
レソゴルスク city Irkutskaya Oblast' Russia 56.05 99.51 885 149
レソゴルスク city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.10 43.94 830 1753
レソザヴォーツク city Primorskiy Kray Russia 45.48 133.43 239 870
レソシビルスク city Krasnoyarskiy Kray Russia 58.24 92.48 324 7234
レッチホフカ city Primorskiy Kray Russia 44.17 132.77 830 1937
レニノゴルスク city Tatarstan Russia 54.60 52.46 830 8018
レビャージエ city Kurganskaya Oblast' Russia 55.27 66.49 830 596
レビャージエ city Sverdlovskaya Oblast' Russia 56.55 61.66 830 298
レビャージエ city Kurganskaya Oblast' Russia 55.67 67.58 830 298
レビャージエ city Kurganskaya Oblast' Russia 55.77 63.08 830 622
レビャージエ city Kurganskaya Oblast' Russia 54.96 64.92 298 745
レビャージエ city Kurganskaya Oblast' Russia 55.16 64.10 830 596
レフチンスキー city Sverdlovskaya Oblast' Russia 57.09 61.68 830 10943
レブリハ city Altayskiy Kray Russia 53.07 82.34 830 745
レブリハ city Altayskiy Kray Russia 53.01 82.29 830 745
レベヂヌイ city Sakha (Yakutiya) Russia 58.49 125.49 2601 0
レンスク city Sakha (Yakutiya) Russia 60.73 114.93 830 8046
レヴィンツィ city Kostromskaya Oblast' Russia 58.79 46.27 830 298
レヴィンツィ city Kirovskaya Oblast' Russia 58.45 50.96 383 745
レヴダ city Sverdlovskaya Oblast' Russia 56.80 59.93 944 40103
レヴャージエ city Kirovskaya Oblast' Russia 57.42 49.52 252 615
レヴャージエ city Sverdlovskaya Oblast' Russia 56.80 57.74 869 433
レヴャージエ city Kirovskaya Oblast' Russia 57.89 50.37 344 594
レーニングラードスキー city Chukotskiy Avtonomnyy Okrug Russia 69.36 178.40 55 0
レーニンスカヤ・スロボダ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.08 44.47 236 256
レーニンスキー city Sakha (Yakutiya) Russia 58.57 125.44 2509 7650
レーニンスク city Chelyabinskaya Oblast' Russia 54.90 59.87 1256 221
レーニンスコエ city Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast' Russia 47.94 132.62 187 210
レーニンスコエ city Bashkortostan Russia 55.54 55.85 830 1043
レーニンスコエ city Kirovskaya Oblast' Russia 58.32 47.09 830 298

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.