Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Yablonka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.50 44.90 830 1192
Yablonka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.42 44.24 830 1585
Yablonka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.96 45.04 830 894
Yablonka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.98 42.85 357 1871
Yablonnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.78 44.24 370 596
Yablonnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.47 43.98 219 6331
Yablonnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.58 43.81 334 298
Yablonnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.63 406 527
Yablonovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.71 43.21 298 1511
Yablonoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.63 406 527
Yadrovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.08 45.31 314 1043
Yadrovskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.20 45.96 830 640
Yagodka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.09 42.68 830 298
Yagodnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.71 43.62 377 298
Yagodnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.75 43.25 305 862
Yagodnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 42.91 337 2235
Yagodne city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.93 43.77 830 298
Yagodno-Chistoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.71 43.62 377 298
Yagodno-Lesnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.82 43.78 830 298
Yagodnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.93 43.77 830 298
Yagodnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.71 45.89 282 1490
Yagodnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.63 44.44 830 1937
Yagodnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.71 43.62 377 298
Yagodnoye-Lesnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.82 43.78 830 298
Yagodnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.56 44.93 830 1192
Yagubovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.38 44.69 374 1205
Yakimikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.88 44.59 383 729
Yakolevka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.00 43.26 830 1341
Yakovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.12 44.30 416 596
Yakovlevka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.00 43.26 830 1341
Yakovlevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.83 44.95 830 1463
Yakovlevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.76 43.12 318 2176
Yakovlevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.77 42.59 830 1937
Yakovskaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.87 43.38 393 1209
Yakovskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.87 43.38 393 1209
Yakovtsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.90 42.64 830 1746
Yakovtsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.90 42.64 830 1746
Yaksharikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.08 45.12 383 1043
Yakushevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.96 45.10 830 1021
Yakutino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.68 44.65 830 447
Yakutino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.52 46.13 387 1471
Yakutino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.79 45.59 275 448
Yamki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 44.28 406 551
Yamnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 44.55 328 298
Yamnovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 44.55 328 298
Yamnovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.00 43.37 380 894
Yamshchikovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.74 43.06 367 2224
Yandova city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.00 44.47 377 596
Yandovy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.00 44.47 377 596
Yangarka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.82 46.98 416 447
Yangarka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.84 47.02 830 447
Yanino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.88 42.86 830 1674
Yankin Stan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.58 44.89 830 1192
Yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.48 45.31 318 1043
Yanvari city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.68 46.58 830 9935
Yarishnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.45 43.86 269 8595
Yaroslavskaya Gruppa city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.26 42.81 318 2988
Yarovskaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.61 43.56 282 11715
Yartsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.56 42.15 269 11707
Yarymovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.90 43.13 830 3911
Yasentsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.96 43.21 830 8024
Yasnaya Polyana city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.45 43.63 830 2491
Yasnaya Polyana city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.62 43.34 311 4915
Yasnaya Polyana city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.58 44.76 413 1192
Yasnaya Polyana city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.91 42.84 830 1937
Yasnevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.52 43.39 288 1267
Yasnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.26 45.92 830 745
Yastrebtsovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.61 43.81 396 298
Yatovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.30 43.42 830 745
Yaz city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.89 45.21 830 894
Yazvitsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.72 44.25 354 596
Yazvitsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.74 44.05 403 378
Yazvitsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.92 43.78 305 516
Yazykovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.42 46.30 377 680
Yedelovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.42 45.13 830 1084
Yefanikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.87 45.85 314 447
Yefanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.72 42.28 413 275
Yefim'yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.11 43.69 830 673
Yefim'yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.93 42.76 830 1169
Yefimovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.93 42.76 830 1169
Yefim’yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.11 43.69 830 673
Yefim’yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.93 42.76 830 1169
Yefremovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.73 42.27 830 341
Yefremovskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.26 42.06 354 1872
Yeftino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.61 46.30 830 745
Yefutino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.81 43.56 282 298
Yegachikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.67 45.08 351 490
Yegachikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.48 44.95 341 447
Yegolevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.98 43.35 354 895
Yegor'yevskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.96 44.77 830 743
Yegor'yevskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.88 45.30 830 1097
Yegorovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 45.62 301 596
Yegor’yevskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.96 44.77 830 743
Yegor’yevskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.88 45.30 830 1097
Yekaterinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.32 45.32 830 1404
Yekaterinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.08 46.06 830 905
Yekaterinskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.38 46.76 406 666
Yel'kino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.52 43.96 249 1104
Yeldezh city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.64 45.24 347 596
Yelemeyka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.91 42.59 830 1453
Yelesino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.30 44.28 278 3735
Yelev Vrag city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.78 43.98 830 1608
Yelevaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.35 44.12 262 82954
Yelevaya Zavod' city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.60 45.17 377 473
Yelevaya Zavod’ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.60 45.17 377 473
Yelevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.53 43.83 275 298
Yelevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.63 400 307
Yelfimovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.00 44.83 830 1408
Yelfimovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.87 44.24 830 596
Yelino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.78 43.06 351 2222
Yeliseyevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.92 44.56 410 596
Yelistratikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.98 44.32 410 596
Yelizar'yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.06 43.34 830 1341
Yelizarovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 43.04 830 1046
Yelizar’yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.06 43.34 830 1341
Yelizavetina city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.25 45.73 830 745
Yelizavetino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.25 45.73 830 745
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.92 45.37 830 1387
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.84 45.64 830 1639
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.59 44.29 830 1491
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.75 44.00 830 1431
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.15 43.95 830 1788
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.88 44.79 830 596
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 44.27 354 596
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.12 43.98 830 3491
Yelkhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.36 46.48 406 737
Yelkhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.48 43.76 259 1342
Yelovitsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.96 43.56 413 298
Yelovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.87 42.79 830 1929
Yelvashka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.83 403 894
Yelëvka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 44.84 830 682
Yel’kino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.52 43.96 249 1104
Yemel'yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.32 45.87 830 1473
Yemel'yanovskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.92 44.77 830 1375
Yemel’yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.32 45.87 830 1473
Yemel’yanovskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.92 44.77 830 1375
Yenayevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.84 47.13 830 447
Yendovishchi city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.38 45.46 830 1321
Yepifanki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.52 46.38 830 745
Yepifanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.82 42.89 830 1937
Yeremeyeva city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.84 42.84 830 1937
Yeremeyevka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.84 42.84 830 1937
Yeremeyevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.84 42.84 830 1937
Yeremino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.72 43.32 278 19
Yermaki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.55 46.32 830 745
Yermilovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 44.06 830 596
Yermilovskaya Stroyka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.98 44.08 830 596
Yermolino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.07 46.69 367 653
Yermolino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.97 44.90 830 1001
Yernelevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.15 45.57 830 1071
Yeropkina city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.44 45.22 830 1043
Yerpelëvo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.15 45.57 830 1071
Yershovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.72 46.19 830 745
Yerëmino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.79 44.32 830 596
Yes'kin city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.93 44.13 830 1553
Yes’kin city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.93 44.13 830 1553
Yetoshkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.29 45.06 830 1192
Yevdokimovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.71 45.61 334 596
Yevdokimovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.88 43.65 308 298
Yevseyevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.89 42.80 830 1645
Yezdakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.23 43.70 830 590
Yezhova city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.56 44.24 357 447
Yezhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.56 44.24 357 447
Yezhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 44.43 396 298
Yudinskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.91 45.23 830 447
Yuganets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 43.23 318 2741
Yugary city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.60 45.05 334 447
Yugo-Zapadnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.23 43.87 282 244968
Yulenurka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.79 47.11 830 447
Yulovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.92 43.95 387 1044
Yumorga city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.49 45.81 357 1490
Yur'yevets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.65 255 4325
Yur'yevets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.93 42.97 295 3425
Yur'yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.33 44.96 364 1192
Yurasovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.41 44.25 331 393
Yurikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.90 45.54 364 428
Yurino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.47 43.17 406 533
Yurkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.04 43.17 269 280
Yurkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.06 44.85 291 639
Yurkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.82 43.18 364 2025
Yurovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.51 43.79 269 298
Yur’yevets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.65 255 4325
Yur’yevets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.93 42.97 295 3425
Yur’yevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.33 44.96 364 1192
Yusupovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.20 43.32 830 1341
Yusupovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.74 42.53 830 1937
Yuzhilino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.34 42.87 830 298
Yuzhnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.15 44.13 246 7735
Yuzhnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.91 46.75 830 588
Yuzhnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.61 47.44 413 451
Yërzovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.53 45.62 377 587

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.