Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ubezhitsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.07 43.37 830 298
Uchuyev Maydan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.56 44.49 830 1129
Uchuyevo-Maydan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.56 44.49 830 1129
Uchuyevskiy Maydan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.56 44.49 830 1129
Udel'naya Chashchikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.05 45.11 830 1043
Udel’naya Chashchikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.05 45.11 830 1043
Ugli Pechi city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.88 42.47 830 840
Ugol'noye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.62 42.18 285 4937
Ugol’noye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.62 42.18 285 4937
Ukazki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.10 41.92 374 268
Ukrainskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.92 46.54 830 745
Ul'ishche city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.41 42.59 344 7705
Ul'ishchi city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.41 42.59 344 7705
Ul'yaneikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.95 44.55 830 596
Ul'yanikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.29 44.25 269 7606
Ul'yanikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.60 43.72 387 298
Ul'yankovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.72 43.06 347 2212
Ul'yankovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.83 43.80 830 339
Ul'yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.05 44.40 830 1506
Ul'yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.51 44.03 282 9347
Ulanger' city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 44.26 830 596
Ulanger’ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 44.26 830 596
Ulanka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.58 45.77 337 1490
Uljanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.05 44.40 830 1506
Ul’ishche city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.41 42.59 344 7705
Ul’ishchi city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.41 42.59 344 7705
Ul’yaneikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.95 44.55 830 596
Ul’yanikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.29 44.25 269 7606
Ul’yanikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.60 43.72 387 298
Ul’yankovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.72 43.06 347 2212
Ul’yankovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.83 43.80 830 339
Ul’yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.05 44.40 830 1506
Ul’yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.51 44.03 282 9347
Umai city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.46 44.34 390 1561
Umar city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.09 42.30 830 298
Umay city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.46 44.34 390 1561
Unkor city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.97 43.85 830 298
Unor city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.09 42.30 830 298
Unzha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.82 47.31 416 447
Unzhinskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.82 47.31 416 447
Urazovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.40 45.62 351 1409
Uren' city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.46 45.79 314 1490
Uren’ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.46 45.79 314 1490
Urga city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.72 45.24 360 1486
Urkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.63 43.26 291 1352
Urlino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 43.95 830 596
Urubkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.74 45.45 364 596
Urvan' city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.27 42.95 830 791
Urvan’ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.27 42.95 830 791
Uryupino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.91 45.57 331 384
Uryupino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.74 42.79 830 1937
Usad'ba city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 45.50 259 596
Usad’ba city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 45.50 259 596
Ushakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.14 43.35 830 573
Ushakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.12 44.90 406 1208
Ushakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.10 43.79 830 2347
Ushenino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.31 44.27 272 4621
Usjakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.12 44.90 406 1208
Usol'tsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.03 45.10 344 1043
Usol'ye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.73 45.29 295 503
Usoltsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.03 45.10 344 1043
Usol’tsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.03 45.10 344 1043
Usol’ye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.73 45.29 295 503
Usov city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.93 44.86 830 1047
Uspen'ye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 44.21 308 596
Uspenskaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.35 44.14 830 1159
Uspenskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.91 44.66 830 1490
Uspenskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.19 44.50 334 596
Uspenskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.13 43.76 830 1199
Uspenskoje 1-je city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.36 44.15 830 1318
Uspenskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.19 44.50 334 596
Uspenskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.71 45.86 262 548
Uspenskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.36 44.15 830 1318
Uspenskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.13 43.76 830 1199
Uspen’ye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 44.21 308 596
Usta city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.44 45.66 321 1490
Usta city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.22 46.35 830 452
Ustinovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.71 43.40 416 7092
Utechino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 44.08 377 63586
Utka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.29 45.29 830 1461
Utkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.87 46.39 830 745
Utkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.55 44.02 328 5685
Utkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 43.99 400 298
Utkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.96 43.87 331 596
Utkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 45.15 390 1043
Utsjujevo-Majdan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.56 44.49 830 1129
Uvarovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.54 45.01 830 1192
Uzhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.30 43.04 830 827
Uzhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.79 44.92 357 1192
Uzhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.88 44.91 830 1056
Uzjovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.88 44.91 830 1056
Uzlovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.57 44.08 275 4352
Uzol'skiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.47 413 59869
Uzol'skiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.68 43.59 301 3294
Uzol’skiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.47 413 59869
Uzol’skiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.68 43.59 301 3294
Užovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.79 44.92 357 1192

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.