Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ob"yezd city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 42.86 285 2584
Objezd city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 42.86 285 2584
Obkhod city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.57 46.22 413 934
Obkhod city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.28 43.05 830 1060
Oblizino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.93 43.65 830 319
Obmeljukhino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.70 43.85 830 298
Obmelyukhino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.70 43.85 830 298
Obozhzhi city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.65 45.08 830 1192
Obukhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.88 44.06 830 1620
Obukhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.51 43.91 246 298
Obukhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.58 46.52 830 1455
Ob”yezd city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 42.86 285 2584
Odintsovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.52 46.34 830 745
Odintsy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.75 44.05 400 384
Odoshnur city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.96 47.36 393 444
Ogibnoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.08 44.58 341 596
Ogibnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.08 44.58 341 596
Ognev-Majdan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.90 830 894
Ognëv-Maydan city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.90 830 894
Ogolikhino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.44 43.92 249 6873
Okhlopkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.19 43.08 275 765
Okhlopkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.35 43.72 830 5878
Okhotina city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 43.92 318 298
Okhotino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.17 43.67 830 2784
Okhotino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 43.92 318 298
Okhotino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.79 43.05 347 2204
Okhtarskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.66 47.03 830 447
Okinino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.05 44.85 354 654
Okorkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 43.17 321 1836
Oksakaja city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.16 43.81 344 32815
Oksakaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.16 43.81 344 32815
Okskij city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.18 43.77 830 97479
Okskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.18 43.77 830 97479
Oktjabrskij city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.28 44.19 252 9753
Oktyabr'skiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.28 44.19 252 9753
Oktyabr’skiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.28 44.19 252 9753
Okulovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.08 43.10 830 1353
Okulovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.56 42.22 285 11692
Okunevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.47 46.80 830 737
Ol'gin city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.54 331 1047
Ol'gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.93 830 153063
Ol'gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.54 331 1047
Ol'gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.64 43.33 830 1490
Ol'gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.78 43.78 830 861
Ol'inno city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.93 830 153063
Ol'khovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.59 42.21 272 6651
Ol'yevka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.50 43.68 830 631
Olenino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.20 43.63 830 3364
Olonikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.90 44.71 830 596
Ol’gin city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.54 331 1047
Ol’gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.93 830 153063
Ol’gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.54 331 1047
Ol’gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.64 43.33 830 1490
Ol’gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.78 43.78 830 861
Ol’inno city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.93 830 153063
Ol’khovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.59 42.21 272 6651
Ol’yevka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.50 43.68 830 631
Omanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.39 44.13 255 12222
On'shino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.01 45.09 830 1043
Onucheno city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.21 43.54 830 1189
On’shino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.01 45.09 830 1043
Opalikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.52 44.22 328 323
Opalikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.20 44.12 318 7735
Opalikhino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.52 44.22 328 323
Oparino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.52 47.13 830 488
Opushkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.58 45.91 830 1490
Oranki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.90 43.72 830 298
Ordzhonikidze city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.34 43.83 269 333165
Orekhi city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 45.18 383 596
Orekhovets city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.23 43.63 830 1056
Orekhovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.14 42.34 830 298
Orekhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.47 413 59869
Orekhovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.23 44.32 278 780
Oreshki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 43.85 341 298
Oreshki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.95 43.24 830 1335
Oresjki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 43.85 341 298
Orinkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.16 43.62 830 2730
Orlikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.92 45.37 396 447
Orlovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.18 45.55 830 925
Orlovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.85 44.26 830 1490
Orlovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.32 44.47 334 298
Orlovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.80 47.43 830 447
Orlovskije Dvoriki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.31 43.75 272 155736
Orlovskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.43 44.66 344 298
Orlovskiye Dvoriki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.31 43.75 272 155736
Oselok city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.81 45.16 830 1490
Osetrikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.92 45.86 360 441
Osetrovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.78 45.43 282 450
Oshary city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.74 46.93 830 447
Oshminskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.68 47.34 830 447
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.16 43.21 347 659
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.10 45.85 291 894
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 44.30 410 596
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 44.85 393 551
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 44.35 830 596
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 44.21 830 596
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.52 43.86 249 298
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.59 43.86 337 298
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.82 43.39 403 285
Osinki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.68 44.79 830 1192
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.77 46.09 380 625
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.62 45.56 291 596
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.71 44.27 830 1344
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.02 43.26 830 1341
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.81 44.86 830 1192
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.91 44.77 830 1329
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.16 45.07 830 1043
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.43 44.98 830 447
Osinovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.34 44.22 406 596
Osinskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 43.82 830 596
Osinskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 43.82 830 596
Osipovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.06 42.27 830 298
Osipovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.47 46.41 400 745
Osjary city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.74 46.93 830 447
Osjminskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.68 47.34 830 447
Oskordino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 43.61 360 1232
Osokino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.74 43.17 334 2019
Osokovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.82 43.56 324 298
Osokovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.92 43.68 383 341
Osotovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.86 45.45 341 447
Ostanino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.79 43.47 393 298
Ostanino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.83 43.06 830 2051
Ostankino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.27 44.42 347 298
Ostankino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.39 44.34 311 298
Ostanovka Mezina city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.54 42.27 288 5707
Ostapovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.06 383 2189
Ostashino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.61 42.97 357 2235
Ostasjino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.61 42.97 357 2235
Ostreyevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.61 44.13 278 668
Ostrov city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.39 46.11 360 1001
Ostrovino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.88 43.70 282 301
Ostrovskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.88 45.15 830 1290
Ostrovskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.88 45.15 830 1290
Otary city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.12 45.89 246 867
Otary city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.41 46.40 396 745
Otdeleniye Sovkhoza city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.44 42.57 337 10013
Otdeleniye Sovkhoza Kulebakskiy Nomer Dva city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.44 42.57 337 10013
Otlom city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.55 46.50 390 745
Otradovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.42 46.17 830 1042
Ovechiy Vrag city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.45 45.69 830 1405
Ovechiy Vrug city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.45 45.69 830 1405
Ovechkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.34 44.13 259 77875
Ovechkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.92 45.29 830 447
Ovechkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.15 45.12 830 1043
Ovechkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.86 42.60 830 1786
Ovinnoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.45 43.94 272 4817
Ovinnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.45 43.94 272 4817
Ovschiy Vrag city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.45 45.69 830 1405
Ovsyaniki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.01 43.53 830 894
Ovsyanka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.88 45.00 830 617
Ovsyannikovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.11 43.60 830 676
Ovsyanovskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.95 45.11 830 447
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.91 44.85 830 596
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.55 43.03 374 2235
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 44.12 830 1341
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.74 42.91 830 1937
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.46 46.23 314 1194
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.33 43.83 830 5950
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.25 44.01 830 870
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.40 44.38 324 298
Ozerki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.05 43.97 830 872
Ozerny city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.12 41.87 364 616
Ozero city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.96 44.69 311 596
Ozerochnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.88 44.64 357 596
Ozhgibovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.59 45.81 830 1490
Ozhgikhino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.87 43.58 413 298
Ozjgikhino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.87 43.58 413 298
Oznobishino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.16 43.72 830 953
Ozyablikovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.87 42.84 830 1913
Ozërnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.12 41.87 364 616

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.