Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Emokhony city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.95 43.68 413 418
Erilki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 44.06 396 397

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.