Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
D'yachikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.73 46.03 830 652
D'yakonovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 42.85 830 1937
D'yakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 42.85 830 1937
D'yakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.78 44.52 410 13201
Dachnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.29 43.91 278 328163
Dachnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.22 43.54 269 298301
Dal'ne-Konstantinovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.81 44.10 410 1341
Dal'ne-Pesochnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.14 42.73 830 412
Dal'nepesochnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.14 42.73 830 412
Dal'neye Konstantinovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.81 44.10 410 1341
Dal'niy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.39 44.76 305 298
Dal'niy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.47 42.79 341 464
Dal'nyaya Belaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.63 45.85 830 1355
Dalneje Konstantinovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.81 44.10 410 1341
Dalneje Konstantinowo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.81 44.10 410 1341
Dal’ne-Konstantinovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.81 44.10 410 1341
Dal’ne-Pesochnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.14 42.73 830 412
Dal’nepesochnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.14 42.73 830 412
Dal’neye Konstantinovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.81 44.10 410 1341
Dal’niy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.39 44.76 305 298
Dal’niy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.47 42.79 341 464
Dal’nyaya Belaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.63 45.85 830 1355
Danilovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.67 44.60 830 1192
Dar'ino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.33 43.88 275 301619
Dar'ino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 43.67 393 298
Dar’ino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.33 43.88 275 301619
Dar’ino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 43.67 393 298
Dashino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.93 42.86 830 1937
Davydkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.89 43.22 830 427
Davydovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.70 42.63 830 1937
Davydovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.30 44.23 830 596
Dedovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.17 41.97 331 298
Dedovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.66 42.32 351 298
Dejanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.79 45.93 229 1490
Dem'yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.81 44.46 830 14863
Demaki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.93 43.37 298 805
Demidovas city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.27 45.01 390 638
Demidovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 43.11 305 2037
Demidovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.10 43.47 830 44589
Demidovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.27 45.01 390 638
Demidovskiy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.60 45.77 396 1408
Demikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.10 44.54 377 596
Demino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.24 46.78 830 496
Dem’yanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.81 44.46 830 14863
Den'gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.56 46.37 830 745
Denisovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.77 45.42 265 452
Den’gino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.56 46.37 830 745
Derino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.22 45.76 830 1196
Derino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.64 45.97 830 1365
Dernovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.12 43.60 830 1341
Deryabino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.50 44.08 269 7489
Deryabino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.31 45.00 328 447
Detkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.90 43.05 416 79015
Deushikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.96 43.34 351 836
Deva city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.29 42.94 830 4185
Devletyakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.82 42.75 830 1519
Devushkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.63 45.57 380 727
Devusjkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.63 45.57 380 727
Devyateriki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.95 46.54 830 745
Deyanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.77 44.43 390 8927
Deyanovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.79 45.93 229 1490
Dianovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.48 45.74 830 1490
Dimara city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.08 42.53 830 298
Diveevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.04 43.24 830 1341
Divejev Usad city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.59 44.81 830 1192
Divejevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.04 43.24 830 1341
Diveyev Usad city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.59 44.81 830 1192
Diveyevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.04 43.24 830 1341
Dmitriyevka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.97 45.29 830 894
Dmitriyevskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.20 43.25 400 719
Dmitriyevskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.19 45.10 278 1043
Dokukino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 45.69 298 596
Dokukino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.39 43.29 374 1337
Dolganikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.57 43.65 334 8806
Dolganovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.60 43.84 357 298
Dolganovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 43.51 830 894
Dolgaya Polyana city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.02 44.53 403 290
Dolgiy Most city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.99 45.24 390 447
Dolgovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.25 44.49 328 298
Dolgovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.50 44.19 301 307
Dolgovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.92 43.01 830 78135
Dolgoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.87 45.10 830 1367
Dolgoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.55 43.31 321 353
Dolgoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.48 45.68 830 1490
Dolgoye Pole city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.89 45.55 830 1639
Dolgusha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 43.70 393 298
Dolotkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.97 43.29 830 6355
Dolukino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.73 45.69 298 596
Domiki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.13 42.27 406 298
Domlyayevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 43.59 314 4421
Donok city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.99 42.86 830 1773
Donskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 44.19 830 596
Dorofeikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.90 44.62 351 596
Dorofejevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.13 43.31 364 885
Dorofeyevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.13 43.31 364 885
Dorogucha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.34 45.74 285 893
Dorogutsja city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.34 45.74 285 893
Doron'kino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.96 46.39 830 745
Doron’kino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.96 46.39 830 745
Doschatoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.39 42.10 387 9094
Doshchatoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.39 42.10 387 9094
Doskino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.17 43.75 830 61218
Doskino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.27 43.76 272 177182
Dostsjatoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.39 42.10 387 9094
Doyenki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.58 44.17 364 523
Doyenkino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.23 44.42 387 596
Drachevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.87 43.31 830 922
Dranichnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 45.40 255 824
Dranishnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 45.40 255 824
Dranitsjnoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.02 45.40 255 824
Dresvino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.64 43.81 830 298
Dresvishchi city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.95 43.34 354 792
Drjukovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 44.11 314 470
Drozdovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.52 43.80 275 298
Drozdovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.55 43.96 324 461
Drozdovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.80 43.63 367 298
Druzhnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 45.18 830 1490
Druzhnoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 45.18 830 1490
Druzhnyy city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.16 43.92 275 16750
Dryukova city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 44.11 314 470
Dryukovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 44.11 314 470
Dserschinsk city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 43.46 311 258066
Dubenki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.68 44.03 406 298
Dubenskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.37 44.28 830 1651
Dubenskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.37 44.28 830 1651
Dubki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.65 43.47 413 59869
Dubki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.18 43.01 259 1531
Dubki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.74 43.90 830 1341
Dubki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.54 43.70 298 4293
Dubovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.62 45.64 285 596
Dubovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.23 42.91 830 1088
Dubrava city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.87 43.53 403 298
Dubrava city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.33 42.92 830 298
Dubrovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.88 45.01 830 973
Dubrovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.82 42.73 830 1937
Dubrovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.95 43.41 830 366
Dubrovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.65 44.68 830 1192
Dubskoje city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.59 44.67 830 1585
Dubskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.89 45.03 357 1091
Dubskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.59 44.67 830 1585
Dubënki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.40 44.26 357 1359
Dubënki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.26 44.01 830 172037
Dubënki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.14 43.46 830 5976
Dudenevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.18 43.51 830 159936
Dudenovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.18 43.51 830 159936
Duplevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.29 44.25 272 6804
Duplikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.00 45.23 285 979
Duplishka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.91 44.91 830 596
Duplishki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.91 44.91 830 596
Duplyaki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.66 47.11 830 447
Durakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.95 43.60 830 471
Durakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.68 44.70 830 1192
Durandino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 43.80 403 596
Durashikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.83 45.43 298 596
Durasovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.32 46.20 278 747
Durino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.76 43.79 830 298
Durnovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.05 43.39 830 1341
Durovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.26 45.24 830 1392
Dushen'kino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 43.74 830 298
Dushen’kino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.66 43.74 830 298
Dvoyeglazovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.32 46.47 830 664
Dvudel'noye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 44.72 360 596
Dvudel’noye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 44.72 360 596
Dvunedel'naya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 44.72 360 596
Dvunedel’naya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.67 44.72 360 596
Dykhalikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.75 46.34 374 745
Dyrino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.76 43.79 830 298
Dzerhinsh city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 43.46 311 258066
Dzerzhinsk city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 43.46 311 258066
Dzerzjinsk city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 43.46 311 258066
Dzeržinsk city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 43.46 311 258066
Dzeržinskas city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 43.46 311 258066
Dzierżyńsk city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.24 43.46 311 258066
Dëmino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.05 43.91 830 596
D’yachikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.73 46.03 830 652
D’yakonovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 42.85 830 1937
D’yakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.80 42.85 830 1937
D’yakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.78 44.52 410 13201

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.