Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bubnovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.76 43.94 370 298
Bubnovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.01 43.76 830 596
Bubnovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.79 42.97 331 2169
Budilikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.86 45.33 830 596
Bugry city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.08 43.94 830 842
Bukalej city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.95 42.69 830 1924
Bukaley city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.51 45.13 400 1098
Bukaley city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.95 42.69 830 1924
Bukashevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.77 43.14 364 2198
Bukino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.08 43.82 324 1047
Bulatnikova city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.88 43.13 406 2139
Bulatnikovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.88 43.13 406 2139
Buldakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.34 43.49 830 907
Buldakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.41 45.10 288 447
Buldyshikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.81 45.55 354 447
Burdukovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.51 43.77 255 298
Burdukovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.75 45.38 406 478
Burenino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.61 46.34 830 745
Burenino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.52 45.87 830 1490
Burenino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.60 46.34 830 745
Burepolom city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.96 47.36 393 444
Burepolom city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.94 47.38 396 440
Burevestnik city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.14 43.79 324 22404
Burevestnik city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.41 43.95 830 5617
Burevestnik city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.76 43.37 383 153
Burkovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.86 43.57 367 298
Burlakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.83 44.63 830 1905
Burnakovka city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.33 43.95 265 235913
Burnakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.30 44.20 265 10837
Burtsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.47 43.29 830 298
Burtsevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.14 43.72 830 5628
Burtsovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.47 43.29 830 298
Bushnevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.74 43.40 396 1144
Buslayevo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.85 45.52 278 596
Butaki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.94 44.34 830 596
Butakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.55 43.63 272 13182
Butakovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.80 42.78 311 1414
Butskaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.87 44.18 830 1490
Buturlino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.57 44.90 305 1192
Buyskoye city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.37 46.65 830 701
Buzherovo city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.91 42.87 830 1001
Buzujki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.79 44.03 383 344
Buzuyki city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.79 44.03 383 344

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.