Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
雷斯科沃 city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.03 45.04 318 18078

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.