Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
庫列巴基 city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.41 42.53 357 52982

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.