Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ساروف city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.94 43.32 830 1284

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.