Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
أرزاماس city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.39 43.84 830 75811

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.