Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
プィラ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.30 43.35 347 3360
プリヴォルシスキー city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.18 45.85 193 713

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.