Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
フロリシチ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.42 42.65 380 504

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.