Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
ドスチャトエ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.39 42.10 387 9094

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.