Up

Alphabetical listing of Places in Nizhegorodskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
サチス city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.92 43.23 390 1304
サチス city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 55.02 43.82 830 1639
サロフ city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 54.94 43.32 830 1284

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.