Up

Alphabetical listing of Places in Nenetskiy Avtonomnyy Okrug

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Faktoriya Chernoye city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.58 56.58 26 0
Faktoriya Dresvyanka city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.47 55.24 6 0
Faktoriya Kara city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 69.24 64.92 88 0
Faktoriya Varandey city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.82 58.07 13 0
Faktoriya Yushino city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.12 54.18 0 0
Faktoriya Zelenoye city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.26 54.31 0 0
Farikha city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.34 54.94 3 0
Filimon city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 67.47 58.17 288 0
Forikha city Nenetskiy Avtonomnyy Okrug Russia 68.34 54.94 3 0

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.