Up

Alphabetical listing of Places in Krasnodarskiy Kray

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Vechnoye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.94 39.74 229 1848
Vel'yaminovka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.10 39.10 830 12878
Velbin city Krasnodarskiy Kray Russia 45.01 39.87 236 3986
Velikaya Grada city Krasnodarskiy Kray Russia 45.47 38.15 45 2534
Velikaya Gryada city Krasnodarskiy Kray Russia 45.47 38.15 45 2534
Velikiy Kurnyakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.68 39.76 78 2533
Velikobratskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.74 41.51 1099 1483
Velikovechnoye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.93 39.75 249 1774
Velikovetsjnoje city Krasnodarskiy Kray Russia 44.93 39.75 249 1774
Velikoye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.93 39.75 249 1774
Vel’yaminovka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.10 39.10 830 12878
Vemekhovskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.10 37.94 49 2024
Ventsy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.38 40.84 380 12098
Ventsy-Zarya city Krasnodarskiy Kray Russia 45.38 40.84 380 12098
Verbin city Krasnodarskiy Kray Russia 45.01 39.87 236 3986
Verbino city Krasnodarskiy Kray Russia 45.34 37.41 13 10791
Verbitskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.68 38.80 49 3157
Verbovy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.24 40.49 390 2914
Verbovyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.24 40.49 390 2914
Veremizino-Borisovskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.71 40.48 314 298
Veresy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.39 38.77 52 2831
Verhnee Dzhemete city Krasnodarskiy Kray Russia 44.94 37.35 88 33922
Verkheadagum city Krasnodarskiy Kray Russia 44.88 37.93 187 59368
Verkhiaya Stavropolka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhnaya Matsesta city Krasnodarskiy Kray Russia 43.56 39.80 830 49538
Verkhne Bakanskaya city Krasnodarskiy Kray Russia 44.84 37.66 912 42352
Verkhne Orekhovo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.73 39.77 1207 6421
Verkhne Yurt city Krasnodarskiy Kray Russia 43.64 39.75 830 66426
Verkhne-Defanovka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.47 38.73 830 298
Verkhne-Glebovskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.65 40.02 124 2356
Verkhne-Kurnakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.69 39.76 78 2533
Verkhne-Kurnikov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.69 39.76 78 2533
Verkhne-Kurnyakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.69 39.76 78 2533
Verkhne-Matsestinskiy Sovkhoz city Krasnodarskiy Kray Russia 43.63 39.83 1669 34604
Verkhne-Stavropol'skiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhne-Stavropol’skiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhne-Vulanskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.48 38.63 984 675
Verkhne-Vysokoye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.48 39.98 895 55750
Verkhneadagum city Krasnodarskiy Kray Russia 44.88 37.93 187 59368
Verkhneafipskoye Okhotnich'ye Khozyaystvo city Krasnodarskiy Kray Russia 44.60 38.59 961 298
Verkhneafipskoye Okhotnich’ye Khozyaystvo city Krasnodarskiy Kray Russia 44.60 38.59 961 298
Verkhnearmyanskaya Khobza city Krasnodarskiy Kray Russia 43.75 39.60 830 34173
Verkhnebakanskij city Krasnodarskiy Kray Russia 44.84 37.66 912 42352
Verkhnebakanskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.84 37.66 912 42352
Verkhneimeretinskaya city Krasnodarskiy Kray Russia 43.41 39.96 42 43634
Verkhnenikolayevka city Krasnodarskiy Kray Russia 43.53 39.94 1164 35233
Verkhnenikolayevskoye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.53 39.94 1164 35233
Verkhnerusskaya Khobza city Krasnodarskiy Kray Russia 43.78 39.63 1669 7718
Verkhnerusskoye Loo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.77 39.65 2509 5418
Verkhnevedenejevskij city Krasnodarskiy Kray Russia 44.83 39.79 337 2512
Verkhnevedeneyevskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.83 39.79 337 2512
Verkhnevesyoloye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.42 39.98 830 48431
Verkhnevesëloye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.42 39.98 830 48431
Verkhneyakornaya Shchel' city Krasnodarskiy Kray Russia 43.78 39.51 830 28532
Verkhneyakornaya Shchel’ city Krasnodarskiy Kray Russia 43.78 39.51 830 28532
Verkhneye Buu city Krasnodarskiy Kray Russia 43.76 39.56 278 31907
Verkhneye Dzhemete city Krasnodarskiy Kray Russia 44.94 37.35 88 33922
Verkhneye Uchdere city Krasnodarskiy Kray Russia 43.70 39.63 918 43496
Verkhneyearmyanskoye Loo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.74 39.62 830 33444
Verkhnij city Krasnodarskiy Kray Russia 45.48 37.72 3 2831
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.48 37.72 3 2831
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.38 39.48 88 30005
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.39 41.29 2509 2533
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.20 40.15 331 3872
Verkhniy Adagum city Krasnodarskiy Kray Russia 44.88 37.93 187 59368
Verkhniy Bakanskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.84 37.66 912 42352
Verkhniy Bzych city Krasnodarskiy Kray Russia 43.81 39.77 1669 1644
Verkhniy Chekon city Krasnodarskiy Kray Russia 45.08 37.53 377 1301
Verkhniy Khanchakrak city Krasnodarskiy Kray Russia 45.11 37.43 269 2889
Verkhniy Khanchekrak city Krasnodarskiy Kray Russia 45.11 37.43 269 2889
Verkhniy Kurnakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.68 39.76 78 2533
Verkhniy Kurnyakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.68 39.76 78 2533
Verkhniy Mekerstuk city Krasnodarskiy Kray Russia 44.92 37.90 830 57623
Verkhniye city Krasnodarskiy Kray Russia 45.48 37.72 3 2831
Verkhniye Pody city Krasnodarskiy Kray Russia 45.80 38.78 118 3278
Verkhniye Tuby city Krasnodarskiy Kray Russia 44.09 39.70 2509 596
Verkhniye Tukhi city Krasnodarskiy Kray Russia 44.31 39.79 1669 596
Verkhnoye Orekhovo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.73 39.77 1207 6421
Verkhnyaya Gostagayka city Krasnodarskiy Kray Russia 45.05 37.34 85 8720
Verkhnyaya Stavropol'ka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhnyaya Stavropol’ka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhnyaya Tukha city Krasnodarskiy Kray Russia 44.31 39.79 1669 596
Verkhovskoye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.62 39.82 869 43242
Veroshilovskiye city Krasnodarskiy Kray Russia 45.21 36.86 150 3547
Vershina city Krasnodarskiy Kray Russia 46.64 39.22 180 2195
Verëvkin city Krasnodarskiy Kray Russia 45.21 40.36 324 3345
Veseelyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Veselaja city Krasnodarskiy Kray Russia 46.17 40.10 249 3126
Veselaya city Krasnodarskiy Kray Russia 46.17 40.10 249 3126
Veselaya Gora city Krasnodarskiy Kray Russia 45.10 37.48 396 2383
Veselaya Zhizn' city Krasnodarskiy Kray Russia 46.22 39.84 200 2928
Veselovka city Krasnodarskiy Kray Russia 45.13 36.91 111 2605
Veseloye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.41 40.00 95 32879
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.83 38.77 160 1692
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.55 39.82 91 2545
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.35 38.42 49 1788
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.96 39.49 141 3411
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.33 40.85 830 6869
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.26 40.30 282 3697
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.03 38.53 55 1981
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 44.95 38.10 82 9121
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 44.49 39.42 830 1805
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 44.45 39.81 830 10283
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.10 40.34 209 2863
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.83 38.77 160 1692
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.42 40.25 262 2056
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.35 38.42 49 1788
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.22 39.84 200 2928
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.96 39.49 141 3411
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.88 39.12 88 3335
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.52 39.23 65 6407
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.33 40.85 830 6869
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.03 38.53 55 1981
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.95 38.10 82 9121
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.13 41.26 830 9790
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.48 40.91 1669 420
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.38 40.76 1669 10612
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.42 36.92 36 1895
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.09 37.77 78 1346
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.99 37.99 62 6256
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.79 40.78 830 3278
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.44 41.22 1889 2533
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.50 39.35 830 1202
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.50 41.09 1669 0
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.28 41.23 2509 2533
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.96 40.53 830 11234
Vesioly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.38 40.76 1669 10612
Vesioly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.85 41.49 830 2713
Vesioly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.49 177 21968
Vesioly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.99 37.99 62 6256
Vesioly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.48 40.91 1669 420
Veslaya city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Vestnik city Krasnodarskiy Kray Russia 45.10 37.45 351 2693
Vesyolaya Gora city Krasnodarskiy Kray Russia 45.10 37.48 396 2383
Vesyolaya Zhizn city Krasnodarskiy Kray Russia 46.22 39.84 200 2928
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 45.96 39.49 141 3411
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.28 41.23 2509 2533
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.50 41.09 1669 0
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.50 39.35 830 1202
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.95 38.10 82 9121
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 44.53 41.54 1683 2236
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 45.13 41.26 830 9790
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 45.09 37.77 78 1346
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 46.47 39.20 75 2831
Vesyoly city Krasnodarskiy Kray Russia 45.61 40.16 255 401
Vesëlaya Zhizn’ city Krasnodarskiy Kray Russia 46.22 39.84 200 2928
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.55 39.82 91 2545
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.26 40.30 282 3697
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.21 40.02 229 4023
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.85 41.49 830 2713
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.53 41.54 1683 2236
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.49 39.42 830 1805
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.45 39.81 830 10283
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.61 40.16 255 401
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.49 177 21968
Vesëlyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.47 39.20 75 2831

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.