Up

Alphabetical listing of Places in Krasnodarskiy Kray

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Vechnoye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.94 39.74 229 1848
Vel'yaminovka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.10 39.10 449 12878
Velbin city Krasnodarskiy Kray Russia 45.01 39.87 236 3986
Velikaya Grada city Krasnodarskiy Kray Russia 45.47 38.15 45 2534
Velikaya Gryada city Krasnodarskiy Kray Russia 45.47 38.15 45 2534
Velikiy Kurnyakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.68 39.76 78 2533
Velikobratskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.74 41.51 1099 1568
Velikovechnoye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.93 39.76 249 1423
Velikoye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.93 39.76 249 1423
Vel’yaminovka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.10 39.10 449 12878
Vemekhovskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.10 37.94 49 2024
Ventsy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.38 40.84 380 12098
Ventsy-Zarya city Krasnodarskiy Kray Russia 45.38 40.84 380 12098
Verbin city Krasnodarskiy Kray Russia 45.01 39.87 236 3986
Verbino city Krasnodarskiy Kray Russia 45.33 37.41 13 11243
Verbitskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.68 38.80 49 3157
Verbovy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.24 40.49 390 2914
Verbovyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.24 40.49 390 2914
Veremizino-Borisovskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.71 40.49 314 298
Veresy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.39 38.77 52 2831
Verkhnaya Matsesta city Krasnodarskiy Kray Russia 43.56 39.80 629 49767
Verkhne Bakanskaya city Krasnodarskiy Kray Russia 44.84 37.67 912 44772
Verkhne Orekhovo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.74 39.77 1043 2757
Verkhne Yurt city Krasnodarskiy Kray Russia 43.63 39.78 928 63680
Verkhne-Defanovka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.47 38.73 423 298
Verkhne-Glebovskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.65 40.02 124 2356
Verkhne-Kurnakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.67 39.75 164 2533
Verkhne-Kurnikov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.67 39.75 164 2533
Verkhne-Kurnyakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.67 39.75 164 2533
Verkhne-Matsestinskiy Sovkhoz city Krasnodarskiy Kray Russia 43.63 39.83 1558 34604
Verkhne-Stavropol'skiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhne-Stavropol’skiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhne-Vulanskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.48 38.63 984 675
Verkhne-Vysokoye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.48 39.98 895 55750
Verkhneadagum city Krasnodarskiy Kray Russia 44.88 37.92 187 58129
Verkhneafipskoye Okhotnich'ye Khozyaystvo city Krasnodarskiy Kray Russia 44.60 38.59 961 298
Verkhneafipskoye Okhotnich’ye Khozyaystvo city Krasnodarskiy Kray Russia 44.60 38.59 961 298
Verkhnearmyanskaya Khobza city Krasnodarskiy Kray Russia 43.75 39.60 551 34173
Verkhnebakanskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.84 37.67 912 44772
Verkhnebakanskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.85 37.66 764 42503
Verkhneimeretinskaya city Krasnodarskiy Kray Russia 43.42 39.97 95 49490
Verkhneimeretinskaya Bukhta city Krasnodarskiy Kray Russia 43.42 39.97 95 49490
Verkhnenikolayevka city Krasnodarskiy Kray Russia 43.53 39.94 1519 35233
Verkhnenikolayevskoye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.53 39.94 1519 35233
Verkhnerusskaya Khobza city Krasnodarskiy Kray Russia 43.78 39.63 1965 7718
Verkhnerusskoye Loo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.77 39.65 2349 5418
Verkhnevedeneyevskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.83 39.79 337 2512
Verkhneveseloye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.42 39.98 485 48431
Verkhneyakornaya Shchel' city Krasnodarskiy Kray Russia 43.78 39.51 433 28532
Verkhneyakornaya Shchel’ city Krasnodarskiy Kray Russia 43.78 39.51 433 28532
Verkhneye Buu city Krasnodarskiy Kray Russia 43.76 39.56 278 31907
Verkhneye Dzhemete city Krasnodarskiy Kray Russia 44.94 37.34 85 35606
Verkhneye Uchdere city Krasnodarskiy Kray Russia 43.70 39.64 918 43496
Verkhneyearmyanskoye Loo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.74 39.62 662 33444
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.20 40.15 331 3872
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.39 41.29 2486 2533
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.38 39.49 111 30320
Verkhniy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.48 37.72 3 2831
Verkhniy Adagum city Krasnodarskiy Kray Russia 44.88 37.92 187 58129
Verkhniy Bakanskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.84 37.67 912 44772
Verkhniy Bzych city Krasnodarskiy Kray Russia 43.81 39.77 1358 1644
Verkhniy Khanchakrak city Krasnodarskiy Kray Russia 45.11 37.43 341 2889
Verkhniy Kurnakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.68 39.76 78 2533
Verkhniy Kurnyakov city Krasnodarskiy Kray Russia 46.68 39.76 78 2533
Verkhniy Mekerstuk city Krasnodarskiy Kray Russia 44.92 37.90 518 57623
Verkhniye city Krasnodarskiy Kray Russia 45.48 37.72 3 2831
Verkhniye Pody city Krasnodarskiy Kray Russia 45.80 38.78 118 3278
Verkhniye Tuby city Krasnodarskiy Kray Russia 44.09 39.70 2201 596
Verkhniye Tukhi city Krasnodarskiy Kray Russia 44.31 39.79 1394 596
Verkhnoye Orekhovo city Krasnodarskiy Kray Russia 43.74 39.77 1043 2757
Verkhnyaya Gostagayka city Krasnodarskiy Kray Russia 45.05 37.34 85 8720
Verkhnyaya Stavropol'ka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhnyaya Stavropol’ka city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.07 324 16278
Verkhnyaya Tukha city Krasnodarskiy Kray Russia 44.31 39.79 1394 596
Verkhovskoye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.62 39.82 869 43242
Veroshilovskiye city Krasnodarskiy Kray Russia 45.21 36.86 150 3547
Vershina city Krasnodarskiy Kray Russia 46.64 39.22 180 2195
Verëvkin city Krasnodarskiy Kray Russia 45.21 40.36 324 3345
Veseelyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Veselaya city Krasnodarskiy Kray Russia 46.17 40.10 246 3126
Veselaya Gora city Krasnodarskiy Kray Russia 45.10 37.48 396 2383
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.26 40.30 282 3697
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.97 39.49 141 3411
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.35 38.42 49 1788
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.57 39.52 114 2533
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 44.45 39.81 797 10283
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 44.49 39.42 600 1805
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.03 38.53 55 1981
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 45.33 40.85 429 6869
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 46.83 38.77 160 1692
Vesely city Krasnodarskiy Kray Russia 44.95 38.10 82 9121
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.33 40.85 429 6869
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.61 40.17 265 414
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.44 41.22 1889 2533
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.50 39.35 580 1202
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.13 41.26 790 9518
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.42 36.92 36 1895
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.95 38.10 82 9121
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.21 40.02 229 4023
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.50 41.09 1633 0
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.10 40.34 209 2863
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.26 40.30 282 3697
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.52 39.23 65 6407
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.97 39.49 141 3411
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.87 38.50 177 21968
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.35 38.42 49 1788
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.38 40.76 1302 10612
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.57 39.52 114 2533
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.45 39.81 797 10283
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.28 41.23 2401 2533
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.99 37.99 59 6256
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.83 38.77 160 1692
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.49 39.42 600 1805
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.85 41.49 711 2713
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.79 40.78 797 3278
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.09 37.77 78 1348
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.96 40.53 472 11234
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.88 39.12 88 3335
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.22 39.83 209 2928
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.42 40.25 262 2056
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.42 41.34 2352 2533
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.47 40.91 1541 318
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.53 41.54 1683 2082
Veselyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.03 38.53 55 1981
Veslaya city Krasnodarskiy Kray Russia 46.30 40.21 193 2682
Vestnik city Krasnodarskiy Kray Russia 45.10 37.46 351 2616
Vesëlovka city Krasnodarskiy Kray Russia 45.13 36.91 3 2605
Vesëloye city Krasnodarskiy Kray Russia 43.41 40.00 95 35445

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.