Up

Alphabetical listing of Places in Koryakskiy Avtonomnyy Okrug

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Dana city Koryakskiy Avtonomnyy Okrug Russia 61.63 163.17 3 0

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.