Up

Alphabetical listing of Places in Irkutskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Rabocheye city Irkutskaya Oblast' Russia 52.29 104.34 1466 1126
Radost' city Irkutskaya Oblast' Russia 57.75 115.15 846 0
Radost’ city Irkutskaya Oblast' Russia 57.75 115.15 846 0
Raduyskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 53.86 103.73 1578 303
Rangina city Irkutskaya Oblast' Russia 53.48 102.04 1771 298
Rasputina city Irkutskaya Oblast' Russia 56.20 102.28 1315 0
Rasputino city Irkutskaya Oblast' Russia 55.17 103.30 1437 66
Rasputino city Irkutskaya Oblast' Russia 56.20 102.28 1315 0
Rassokha city Irkutskaya Oblast' Russia 52.02 104.11 1912 603
Rassokha city Irkutskaya Oblast' Russia 58.32 107.67 1686 0
Raz''yezd Nomer Dva city Irkutskaya Oblast' Russia 56.02 98.20 889 500
Raz''yezd Nomer Shest' city Irkutskaya Oblast' Russia 56.18 98.72 1299 0
Raz'ozzhayevo city Irkutskaya Oblast' Russia 54.43 103.08 1315 112
Razdol'noye city Irkutskaya Oblast' Russia 52.44 103.20 1627 298
Razdol'ye city Irkutskaya Oblast' Russia 52.44 103.20 1627 298
Razdol’noye city Irkutskaya Oblast' Russia 52.44 103.20 1627 298
Razdol’ye city Irkutskaya Oblast' Russia 52.44 103.20 1627 298
Razdumovo city Irkutskaya Oblast' Russia 55.20 101.90 1568 264
Razgon city Irkutskaya Oblast' Russia 55.71 98.38 1194 0
Razvozhzhayeva city Irkutskaya Oblast' Russia 54.43 103.08 1315 112
Razvozhzhayevo city Irkutskaya Oblast' Russia 54.43 103.08 1315 112
Razvozzhayevo city Irkutskaya Oblast' Russia 54.43 103.08 1315 112
Raz’ozzhayevo city Irkutskaya Oblast' Russia 54.43 103.08 1315 112
Raz’’yezd Nomer Dva city Irkutskaya Oblast' Russia 56.02 98.20 889 500
Raz’’yezd Nomer Shest’ city Irkutskaya Oblast' Russia 56.18 98.72 1299 0
Rechushka city Irkutskaya Oblast' Russia 56.53 102.87 1715 29
Remezovskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 53.40 102.54 1889 452
Remizovo city Irkutskaya Oblast' Russia 54.13 105.53 1646 0
Remizovskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 53.40 102.54 1889 452
Revyakina city Irkutskaya Oblast' Russia 52.59 104.63 1715 298
Rezidentsiya Krasnyy Bychek city Irkutskaya Oblast' Russia 57.72 116.00 1227 0
Riga city Irkutskaya Oblast' Russia 56.60 106.28 1335 0
Rikatuy city Irkutskaya Oblast' Russia 54.22 101.25 1791 298
Rodionov city Irkutskaya Oblast' Russia 59.05 112.57 951 0
Rodionovskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 55.15 101.13 1374 0
Rodnikovskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 55.30 101.25 1463 0
Rogova city Irkutskaya Oblast' Russia 54.17 103.02 1404 0
Rogovo city Irkutskaya Oblast' Russia 54.17 103.02 1404 0
Romanenkina city Irkutskaya Oblast' Russia 53.39 102.35 1807 298
Romanova city Irkutskaya Oblast' Russia 53.51 102.37 1515 298
Romanova city Irkutskaya Oblast' Russia 57.07 103.50 925 48
Romanovo city Irkutskaya Oblast' Russia 53.51 102.37 1515 298
Romodanova city Irkutskaya Oblast' Russia 54.05 101.47 1538 176
Romodanovskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 54.05 101.47 1538 176
Rossokha city Irkutskaya Oblast' Russia 58.32 107.67 1686 0
Rossokhi city Irkutskaya Oblast' Russia 58.32 107.67 1686 0
Rovnoye city Irkutskaya Oblast' Russia 54.65 99.30 1512 0
Rozhdestvenka city Irkutskaya Oblast' Russia 55.79 97.63 928 0
Ruchey city Irkutskaya Oblast' Russia 56.85 105.05 1190 0
Rudin city Irkutskaya Oblast' Russia 53.65 102.00 1719 298
Rudnik city Irkutskaya Oblast' Russia 53.65 102.00 1719 298
Rudnogorsk city Irkutskaya Oblast' Russia 57.27 103.75 1437 149
Rudovka city Irkutskaya Oblast' Russia 54.75 105.21 1394 0
Rudovskaya city Irkutskaya Oblast' Russia 54.75 105.21 1394 0
Rudovskoye city Irkutskaya Oblast' Russia 54.75 105.21 1394 0
Rukuy city Irkutskaya Oblast' Russia 53.87 106.31 1788 0
Rus' city Irkutskaya Oblast' Russia 53.28 101.35 1948 298
Russkaya Alar' city Irkutskaya Oblast' Russia 52.95 102.77 1453 298
Russkaya Alar’ city Irkutskaya Oblast' Russia 52.95 102.77 1453 298
Russkiy Kurluy city Irkutskaya Oblast' Russia 53.22 103.25 1801 434
Russkiy-Tagot city Irkutskaya Oblast' Russia 53.25 102.97 1899 346
Russkiy-Zabituy city Irkutskaya Oblast' Russia 53.16 102.94 2014 355
Rus’ city Irkutskaya Oblast' Russia 53.28 101.35 1948 298
Ryazanovshchina city Irkutskaya Oblast' Russia 52.71 104.33 1633 298
Rybinsk city Irkutskaya Oblast' Russia 56.10 98.27 767 0
Rybinskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 56.10 98.27 767 0
Rykova city Irkutskaya Oblast' Russia 53.98 106.18 1801 0
Rys'ino city Irkutskaya Oblast' Russia 59.20 112.03 1079 0
Rys'ya city Irkutskaya Oblast' Russia 59.20 112.03 1079 0
Ryseva city Irkutskaya Oblast' Russia 53.20 103.01 2004 19825
Rysevo city Irkutskaya Oblast' Russia 53.20 103.01 2004 19825
Rys’ino city Irkutskaya Oblast' Russia 59.20 112.03 1079 0
Rys’ya city Irkutskaya Oblast' Russia 59.20 112.03 1079 0

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.