Up

Alphabetical listing of Places in Altayskiy Kray

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Obkhova city Altayskiy Kray Russia 54.17 84.92 928 596
Oblovo city Altayskiy Kray Russia 52.62 83.62 672 604
Obraztsovka city Altayskiy Kray Russia 52.38 85.80 688 331
Obskoye city Altayskiy Kray Russia 53.66 81.68 400 298
Obukhovo city Altayskiy Kray Russia 54.17 84.92 928 596
Obyezdnoy city Altayskiy Kray Russia 52.43 82.03 912 745
Obyezdnoy city Altayskiy Kray Russia 51.83 80.18 597 447
Ob”yezdnoy city Altayskiy Kray Russia 52.43 82.03 912 745
Ob”yezdnoy city Altayskiy Kray Russia 51.83 80.18 597 447
Odintsovka city Altayskiy Kray Russia 52.44 84.96 518 1631
Ognevskoye city Altayskiy Kray Russia 51.91 83.54 994 596
Ogni city Altayskiy Kray Russia 51.91 83.54 994 596
Oktyabr' city Altayskiy Kray Russia 53.55 79.75 482 447
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 51.28 81.71 1223 331
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 52.57 78.88 433 1043
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 53.03 84.02 603 298
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 53.57 83.84 488 9362
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 53.13 84.69 938 632
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 53.07 82.33 688 745
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 52.74 85.01 780 298
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 53.48 82.77 419 596
Oktyabr'skiy city Altayskiy Kray Russia 53.71 81.12 731 298
Oktyabr'skoye city Altayskiy Kray Russia 53.27 85.28 748 596
Oktyabr'skoye city Altayskiy Kray Russia 53.57 83.84 488 9362
Oktyabr’ city Altayskiy Kray Russia 53.55 79.75 482 447
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 53.13 84.69 938 632
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 53.48 82.77 419 596
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 53.71 81.12 731 298
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 53.57 83.84 488 9362
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 51.28 81.71 1223 331
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 52.57 78.88 433 1043
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 53.03 84.02 603 298
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 53.07 82.33 688 745
Oktyabr’skiy city Altayskiy Kray Russia 52.74 85.01 780 298
Oktyabr’skoye city Altayskiy Kray Russia 53.57 83.84 488 9362
Oktyabr’skoye city Altayskiy Kray Russia 53.27 85.28 748 596
Okulovo city Altayskiy Kray Russia 53.92 84.02 511 298
Ol'gino city Altayskiy Kray Russia 53.25 79.25 475 864
Ol'shanka city Altayskiy Kray Russia 52.83 78.90 423 596
Ol’gino city Altayskiy Kray Russia 53.25 79.25 475 864
Ol’shanka city Altayskiy Kray Russia 52.83 78.90 423 596
Omutnaya city Altayskiy Kray Russia 53.64 84.87 662 3870
Omutskaya city Altayskiy Kray Russia 53.49 82.22 639 596
Omutskoye city Altayskiy Kray Russia 53.49 82.22 639 596
Orekhovka city Altayskiy Kray Russia 53.15 78.20 367 447
Orekhovo city Altayskiy Kray Russia 53.15 78.20 367 447
Orel city Altayskiy Kray Russia 53.12 82.62 715 745
Orel city Altayskiy Kray Russia 53.64 81.25 544 298
Orlean city Altayskiy Kray Russia 52.68 79.67 351 846
Orlovka city Altayskiy Kray Russia 53.37 79.58 603 713
Orlovo city Altayskiy Kray Russia 53.32 79.25 521 635
Orlovskiy city Altayskiy Kray Russia 53.37 79.58 603 713
Orlovskiy city Altayskiy Kray Russia 53.37 80.42 498 447
Osinniki city Altayskiy Kray Russia 52.07 82.12 597 745
Osinovka city Altayskiy Kray Russia 53.40 86.25 1007 406
Osinovka city Altayskiy Kray Russia 51.83 83.68 1515 384
Osinovka city Altayskiy Kray Russia 52.27 80.35 902 555
Osinovskiy city Altayskiy Kray Russia 51.85 84.78 1558 298
Osinovskiy city Altayskiy Kray Russia 52.27 80.35 902 555
Osinovskiy city Altayskiy Kray Russia 51.18 80.25 682 298
Oskolkovo city Altayskiy Kray Russia 52.32 83.18 570 298
Oskolovo city Altayskiy Kray Russia 52.32 83.18 570 298
Oskolovskoye city Altayskiy Kray Russia 52.32 83.18 570 298
Oskovtsy city Altayskiy Kray Russia 52.87 79.47 318 430
Osokina city Altayskiy Kray Russia 51.97 85.22 1640 298
Ostrovnoye city Altayskiy Kray Russia 52.70 81.73 784 894
Osyamovskiy city Altayskiy Kray Russia 53.28 78.47 419 410
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.14 84.80 823 303
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.09 84.60 685 358
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.21 84.67 561 730
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.19 84.90 780 298
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.18 84.53 744 745
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.10 84.34 774 745
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.41 84.97 544 2063
Otdeleniye city Altayskiy Kray Russia 52.25 84.92 623 298
Otdeleniye Pervomayskoye Sovkhoza Khleborobnyy city Altayskiy Kray Russia 52.18 84.53 744 745
Otdeleniye Pervoye Sovkhoza Altay city Altayskiy Kray Russia 52.25 84.92 623 298
Otdeleniye Smolenskoye Sovkhoza Khleborobnyy city Altayskiy Kray Russia 52.21 84.67 561 730
Otdeleniye Sovkhoza Verkhniy Obskoy city Altayskiy Kray Russia 52.41 84.97 544 2063
Otdeleniye Tret'ye Sovkhoza Altay city Altayskiy Kray Russia 52.14 84.80 823 303
Otdeleniye Tret'ye Sovkhoza Anuyskiy city Altayskiy Kray Russia 52.10 84.34 774 745
Otdeleniye Tret’ye Sovkhoza Altay city Altayskiy Kray Russia 52.14 84.80 823 303
Otdeleniye Tret’ye Sovkhoza Anuyskiy city Altayskiy Kray Russia 52.10 84.34 774 745
Otdeleniye Urozhaynoye Sovkhoza Khleborobnyy city Altayskiy Kray Russia 52.09 84.60 685 358
Otdeleniye Vtoroye Sovkhoza Altay city Altayskiy Kray Russia 52.19 84.90 780 298
Otrada city Altayskiy Kray Russia 51.30 81.80 1102 298
Otradnoye city Altayskiy Kray Russia 53.68 85.65 797 596
Ovchinnikovo city Altayskiy Kray Russia 53.21 84.50 649 893
Ovechkino city Altayskiy Kray Russia 52.99 81.21 501 894
Ovechkino city Altayskiy Kray Russia 52.97 81.26 501 894
Ovinskaya city Altayskiy Kray Russia 53.47 82.73 416 596
Ovsyanikovskoye city Altayskiy Kray Russia 52.93 86.09 761 596
Ovsyannikovo city Altayskiy Kray Russia 52.93 86.09 761 596
Ovtsevod city Altayskiy Kray Russia 52.57 80.17 528 596
Ozerki city Altayskiy Kray Russia 53.67 83.69 580 8092
Ozerki city Altayskiy Kray Russia 53.63 83.71 587 8870
Ozerki city Altayskiy Kray Russia 51.52 83.43 1404 149
Ozerki city Altayskiy Kray Russia 51.80 82.40 616 660
Ozerki city Altayskiy Kray Russia 53.63 81.25 544 298
Ozerno-Kuznetsovo city Altayskiy Kray Russia 51.51 80.36 652 298
Ozerno-Kuznetsovskiy city Altayskiy Kray Russia 51.55 80.27 620 298
Ozerno-Titovo city Altayskiy Kray Russia 53.70 85.25 898 377
Ozerno-Titovskoye city Altayskiy Kray Russia 53.70 85.25 898 377
Ozernyy city Altayskiy Kray Russia 51.97 82.15 587 832
Ozernyy city Altayskiy Kray Russia 52.52 79.35 452 793
Ozernyy city Altayskiy Kray Russia 52.82 82.23 915 745
Ozernyy city Altayskiy Kray Russia 52.07 85.78 1040 298
Ozernyy city Altayskiy Kray Russia 53.22 83.06 816 298
Ozero Krasilovskoye city Altayskiy Kray Russia 53.18 84.38 757 869
Ozero-Krasilovo city Altayskiy Kray Russia 53.18 84.38 757 869
Ozero-Petrovskoye city Altayskiy Kray Russia 52.95 84.30 652 745
Ozerskaya city Altayskiy Kray Russia 51.80 82.40 616 660
Ozerskiy city Altayskiy Kray Russia 51.52 83.43 1404 149
Ozimaya city Altayskiy Kray Russia 51.85 81.55 580 894

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.