Up

Alphabetical listing of Places in Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Orlovskiy city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.03 114.83 2680 298
Ortuy city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.82 115.60 2083 489
Ostrechnaya city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.21 115.05 2017 298
Ovtsevodcheskaya Tovarnaya Ferma city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.29 115.03 2306 298
Ovtsevodcheskaya Tovarnaya Ferma Khukhoshi city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.29 115.03 2306 298

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.