Up

Alphabetical listing of Places in Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Il'inskoye city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.85 113.59 2575 149
Ilinskiye city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.92 113.33 3917 149
Ilinskoye city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.92 113.23 3080 149
Ilya city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.85 113.59 2575 149
Il’inskoye city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.85 113.59 2575 149
Imeni Chkalova city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.22 114.55 2506 298
Imeni Lazo city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.20 114.47 2696 298
Imeni Stalina city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 50.79 113.47 2759 149
Imeni Stalina city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.03 114.22 2552 298
Imeni Voroshilova city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.02 114.25 2388 298
Ivano-Alekseyevskiy city Aginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug Russia 51.53 114.08 2060 298

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.