Up

Alphabetical listing of Places in Kazakhstan

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Fabrichnoy city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 43.16 76.41 3448 96556
Fabrīchnyy city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 43.16 76.41 3448 96556
Fakel city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 51.37 51.50 101 0
Fakeyev city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 48.95 49.93 9 149
Farforovyy city Aqmola Oblysy Kazakhstan 51.34 71.10 1118 0
Fedorovka city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 49.79 73.11 1676 101621
Fedorovka city Kostanayskaya Oblast' Kazakhstan 54.23 65.50 547 447
Fedorovka city Kostanayskaya Oblast' Kazakhstan 53.63 62.71 629 447
Fedorovka city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.37 76.31 374 447
Fedorovka city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 51.20 51.98 223 0
Fedorovka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 42.75 70.65 3353 1043
Fedorovskiy city Kostanayskaya Oblast' Kazakhstan 53.63 62.71 629 447
Fedorovskoye city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.37 76.31 374 447
Fedoseyeva city Kostanayskaya Oblast' Kazakhstan 52.05 64.19 515 447
Fedoseyevka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.53 69.55 1200 0
Fedoseyevka city Kostanayskaya Oblast' Kazakhstan 52.05 64.19 515 447
Fedotov city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 50.56 48.72 114 149
Fedotovskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.60 77.40 406 0
Fedotovskoye city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.60 77.40 406 0
Feduleyev city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 51.48 51.62 131 104
Feklistovka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 49.92 83.10 2631 475
Feklistovskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 49.92 83.10 2631 475
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 48.75 66.85 1604 0
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 42.79 66.17 656 298
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 54.17 70.14 442 745
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.06 72.98 249 260
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.84 73.74 203 275
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.99 74.11 226 284
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.00 74.07 262 298
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.70 74.37 272 298
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.87 68.55 511 149
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.73 68.70 528 149
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.76 68.86 564 149
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.80 68.85 554 149
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.82 69.03 567 149
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.77 69.19 606 149
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.98 79.36 669 298
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.87 79.53 702 298
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.69 67.78 1263 520
Ferma city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.98 76.31 314 447
Ferma city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.98 69.50 2454 1528
Ferma city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.89 69.25 2322 2201
Ferma city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.76 68.00 711 589
Ferma city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.99 68.13 774 426
Ferma city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.89 68.07 734 484
Ferma city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.88 68.74 1368 1062
Ferma city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 43.33 76.77 2352 11676
Ferma 3-ya Tret'ya Sovkhoza Seletinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.84 73.74 203 275
Ferma 3-ya Tret’ya Sovkhoza Seletinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.84 73.74 203 275
Ferma Altay city Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 49.52 82.43 2145 0
Ferma Boyten' city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.98 76.31 314 447
Ferma Boyten’ city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.98 76.31 314 447
Ferma Chetyrya Sovkhoz Sutkent city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.76 68.00 711 589
Ferma Imanzhol city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.69 67.78 1263 520
Ferma Kara-Bulak city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 48.13 67.00 1581 0
Ferma Karakoz city Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 49.54 82.46 1840 0
Ferma Koksay city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.70 74.37 272 298
Ferma Kolkhoza Imeni Chapayeva city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 43.33 76.77 2352 11676
Ferma Kommunizm city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.89 69.25 2322 2201
Ferma Komsomol'skaya city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.87 79.53 702 298
Ferma Komsomol’skaya city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.87 79.53 702 298
Ferma Krasnaya Zaimka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 48.75 66.85 1604 0
Ferma No 2 Nomer Dva Sovkhoza Kantemirovets city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 54.17 70.14 442 745
Ferma Nomer 1 Odin Sovkhoza Suzakskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.86 68.63 518 149
Ferma Nomer 1 Odin Sovkhoza Syutkent city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.76 68.00 711 589
Ferma Nomer 1 Odin Sovkhoza Zhuantobe city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.73 68.70 528 149
Ferma Nomer 2 Dva Sovkhoza Seletinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.99 74.11 226 284
Ferma Nomer 2 Dva Sovkhoza Syutkentskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.89 68.07 734 484
Ferma Nomer 2 Dva Sovkhoza Tasty city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.79 69.15 590 149
Ferma Nomer 2 Dva Sovkhoza Zhuantobe city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.80 68.85 554 149
Ferma Nomer 3 Sovkhoza Progress city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 42.79 66.17 656 298
Ferma Nomer 3 Tri Sovkhoza Imeni Engel'sa city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.87 68.55 511 149
Ferma Nomer 3 Tri Sovkhoza Imeni Engel’sa city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.87 68.55 511 149
Ferma Nomer 3 Tri Sovkhoza Progress city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 42.79 66.17 656 298
Ferma Nomer 3 Tri Sovkhoza Syutkentskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.99 68.13 774 426
Ferma Nomer 3 Tri Sovkhoza Tasty city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.82 69.03 567 149
Ferma Nomer 4 Chetyre Sovkhoza Tasty city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.77 69.19 606 149
Ferma Nomer 4 Chetyre Sovkhoza Zhuantobe city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.76 68.86 564 149
Ferma Nomer 5 Pyat' Sovkhoza Khodzhatogayskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.88 68.74 1368 1062
Ferma Nomer 5 Pyat’ Sovkhoza Khodzhatogayskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.88 68.74 1368 1062
Ferma Nomer 5 Sovkhoza Khodzhatogayskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.88 68.74 1368 1062
Ferma Nomer Chetyre Sovkhoza Chardara city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 41.19 67.88 898 718
Ferma Nomer Chetyre Sovkhoza Tasty city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.77 69.19 606 149
Ferma Nomer Chetyre Sovkhoza Zhuantobe city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.76 68.86 564 149
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Akbastau city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 49.38 73.59 2214 1
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Aksuskiy city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 45.23 79.67 4898 447
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Bersuatskiy city Aqmola Oblysy Kazakhstan 50.57 71.86 1364 437
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Kantemirovets city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 54.17 70.14 442 745
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Marzhankol'skiy city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 50.28 71.99 1384 447
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Marzhankol’skiy city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 50.28 71.99 1384 447
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Seletinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.99 74.11 226 284
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Syutkentskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.89 68.07 734 484
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Tasty city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.79 69.15 590 149
Ferma Nomer Dva Sovkhoza Zhuantobe city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.80 68.85 554 149
Ferma Nomer Odin Sovkhoza Aksuskiy city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 45.25 79.53 3543 447
Ferma Nomer Odin Sovkhoza Marzhankol'skiy city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 50.33 71.87 1328 447
Ferma Nomer Odin Sovkhoza Marzhankol’skiy city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 50.33 71.87 1328 447
Ferma Nomer Odin Sovkhoza Suzakskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.86 68.63 518 149
Ferma Nomer Odin Sovkhoza Syutkent city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.76 68.00 711 589
Ferma Nomer Odin Sovkhoza Zhuantobe city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.73 68.70 528 149
Ferma Nomer Pyat' Sovkhoza Khodzhatogayskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.88 68.74 1368 1062
Ferma Nomer Pyat’ Sovkhoza Khodzhatogayskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.88 68.74 1368 1062
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Akkansay city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.69 67.88 1292 577
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Akkanskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.69 67.88 1292 577
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Amanbokter city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 45.26 79.83 5308 831
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Chardara city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 41.19 67.88 898 718
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Imeni Engel'sa city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.87 68.55 511 149
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Imeni Engel’sa city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.87 68.55 511 149
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Progress city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 42.79 66.17 656 298
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Syutkentskiy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.99 68.13 774 426
Ferma Nomer Tri Sovkhoza Tasty city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 44.82 69.03 567 149
Ferma Ovtsevodcheskaya Tovarnaya Sovkhoza Imeni Dvadtsat' Pervogo Sezda Kommunisticheskoy Partii city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 50.54 67.99 912 110
Ferma Ovtsevodcheskaya Tovarnaya Sovkhoza Imeni Dvadtsat’ Pervogo S”ezda Kommunisticheskoy Partii city Qaraghandy Oblysy Kazakhstan 50.54 67.99 912 110
Ferma Samay city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.98 79.36 669 298
Ferma Sarykol' city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.06 72.98 249 260
Ferma Sarykol’ city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.06 72.98 249 260
Ferma Sovkhoza Kuyuk city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.98 69.50 2454 1528
Ferma Sovkhoza Kuzbass city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.90 71.79 223 259
Ferma Sovkhoza Seletinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.00 74.07 262 298
Ferma Tret'ya Sovkhoza Seletinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.84 73.74 203 275
Ferma Tret’ya Sovkhoza Seletinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.84 73.74 203 275
Ferrosplav city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.33 57.13 738 52861
Ferrosplavov city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.33 57.13 738 52861
Fetisovo city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 42.77 52.63 -72 0
Fil'kin city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 50.31 48.89 55 149
Filimonov city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 51.22 50.85 137 0
Filimonov city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 48.52 46.69 147 149
Filinka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.42 65.60 692 447
Filippovka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 49.50 81.92 1581 298
Filippovka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 52.10 70.38 1207 447
Filippovka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.46 66.33 629 447
Fil’kin city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 50.31 48.89 55 149
Fogelevka city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 42.05 69.52 2526 1089
Fogelevo city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 42.05 69.52 2526 1089
Fogolevo city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 42.05 69.52 2526 1089
Fokey city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 49.95 50.22 52 188
Fokin city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.17 50.08 36 298
Foma-Kuduk city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.17 49.05 45 149
Forpost Karabutakski city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 49.78 59.80 859 149
Forpost-Ubinskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 50.27 81.63 708 345
Fort Aleksandrovsk city Mangghystau Oblysy Kazakhstan 44.52 50.27 16 120
Fort Aleksandrovskiy city Mangghystau Oblysy Kazakhstan 44.52 50.27 16 120
Fort Uritskogo city Mangghystau Oblysy Kazakhstan 44.52 50.27 16 120
Fort-Schewtschenko city Mangghystau Oblysy Kazakhstan 44.52 50.27 16 120
Fort-Shevchenko city Mangghystau Oblysy Kazakhstan 44.52 50.27 16 120
Frontovoy city Ongtustik Qazaqstan Oblysy Kazakhstan 41.51 69.35 1758 3262
Frument'evka city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frument'yevka city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frument'yevskiy city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frument'yevskoye city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frument’yevka city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frument’yevskiy city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frument’yevskoye city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frunze city Almatinskaya Oblast' Kazakhstan 43.71 77.27 1653 447
Frunze city Gorod Almaty Kazakhstan 43.32 76.93 2329 328943
Frunze city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 43.10 71.67 1630 298
Frunze city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 53.11 67.45 997 473
Frūment’evka city Pavlodar Oblysy Kazakhstan 53.26 76.71 357 447
Frūnze city Kostanayskaya Oblast' Kazakhstan 51.71 61.59 892 189
Furmanov city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 51.37 51.52 98 0
Furmanovo city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 49.67 49.47 52 149
Furmanovskiy city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 54.90 70.04 436 596
Furmanovskiy city Aqmola Oblysy Kazakhstan 50.79 66.91 990 149
Furmazov city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 51.37 51.52 98 0
Fykalka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 49.36 85.59 4153 298
Fykovskaya city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 49.36 85.59 4153 298
Fīlīppovka city Kostanayskaya Oblast' Kazakhstan 51.80 62.39 862 149
Fūrmanovka city (( Torghay Oblysy )) Kazakhstan 54.90 70.04 436 596
Fūrmanovka city Zhambylskaya Oblast' Kazakhstan 44.29 72.95 1115 149
Fūrmanovo city Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast' Kazakhstan 51.37 51.52 98 0

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.