Directory of Cities and Towns in Batys Qazaqstan, Kazakhstan

World:Kazakhstan

Alphabetical listing of Places in Batys Qazaqstan


" (1),A (68),B (97),C (23),D (30),E (2),F (11),G (4),I (9),J (1),K (152),L (15),M (22),N (9),O (7),P (39),Q (12),R (7),S (65),T (46),U (12),V (4),Y (21),Z (41),Č (1),Ο (1),А (9),Б (15),Г (1),Д (4),Е (4),Ж (11),З (1),К (26),Л (1),М (9),Н (2),О (3),П (5),Р (2),С (10),Т (13),У (4),Ф (2),Х (2),Ч (3),Ш (6),Я (3),Җ (1),א (1),أ (2),ئ (1),ا (3), (1), (1), (1)
Copyright 1996-2017 by Falling Rain Software, Ltd.