Up

Alphabetical listing of Places in None

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ocherednoye city Kazakhstan 50.24 67.61 1040 35
Odak city Kazakhstan 51.23 74.63 1669 0
Odesskiy city Kazakhstan 51.90 71.97 951 447
Odesskoye city Kazakhstan 51.90 71.97 951 447
Ognevo city Kazakhstan 49.43 84.85 2762 596
Okhon-Kul' Vtoroy city Kazakhstan 48.93 46.97 68 149
Okhon-Kul’ Vtoroy city Kazakhstan 48.93 46.97 68 149
Okhon-kul' city Kazakhstan 48.93 46.97 68 149
Okhon-kul’ city Kazakhstan 48.93 46.97 68 149
Okhonkol' city Kazakhstan 48.93 46.97 68 149
Okhonkol’ city Kazakhstan 48.93 46.97 68 149
Oktyabr' city Kazakhstan 43.10 78.85 5869 596
Oktyabr' city Kazakhstan 45.81 81.70 1669 229
Oktyabr' city Kazakhstan 48.77 50.67 -1689 149
Oktyabr' city Kazakhstan 52.38 61.40 898 331
Oktyabr' city Kazakhstan 50.28 51.52 108 298
Oktyabr' city Kazakhstan 50.90 71.36 1102 0
Oktyabr'skiy city Kazakhstan 53.21 63.87 830 201
Oktyabr'skiy city Kazakhstan 51.95 65.27 849 298
Oktyabr’ city Kazakhstan 50.90 71.36 1102 0
Oktyabr’ city Kazakhstan 52.38 61.40 898 331
Oktyabr’ city Kazakhstan 43.10 78.85 5869 596
Oktyabr’ city Kazakhstan 50.28 51.52 108 298
Oktyabr’ city Kazakhstan 45.81 81.70 1669 229
Oktyabr’ city Kazakhstan 48.77 50.67 -1689 149
Oktyabr’skiy city Kazakhstan 51.95 65.27 849 298
Oktyabr’skiy city Kazakhstan 53.21 63.87 830 201
Okysh city Kazakhstan 49.97 66.20 830 0
Ol'ginskiy city Kazakhstan 51.77 61.57 902 194
Ol'shanskiy city Kazakhstan 52.47 61.80 830 447
Ol'zha city Kazakhstan 49.85 63.77 236 0
Ol'zhabay city Kazakhstan 51.73 71.95 1108 145
Olegovka city Kazakhstan 48.71 82.70 1669 298
Olenty city Kazakhstan 50.04 52.12 55 149
Ol’ginskiy city Kazakhstan 51.77 61.57 902 194
Ol’shanskiy city Kazakhstan 52.47 61.80 830 447
Ol’zha city Kazakhstan 49.85 63.77 236 0
Ol’zhabay city Kazakhstan 51.73 71.95 1108 145
Omar-Utyuginov city Kazakhstan 48.94 46.89 88 158
Omarka city Kazakhstan 51.23 78.53 830 298
Omerlik city Kazakhstan 47.87 83.57 1669 298
Omirlik city Kazakhstan 47.87 83.57 1669 298
Onege city Kazakhstan 49.25 47.42 144 149
Onegovskiy city Kazakhstan 48.71 82.70 1669 298
Onuy city Kazakhstan 43.53 78.30 2509 1341
Onym city Kazakhstan 45.58 79.42 1669 745
Orazak city Kazakhstan 50.94 70.71 1089 0
Orbisan-Agach city Kazakhstan 49.75 53.13 91 149
Organizator city Kazakhstan 52.87 63.62 830 0
Orlov city Kazakhstan 51.52 50.78 337 0
Orlovka city Kazakhstan 50.83 80.56 1118 745
Orlovka city Kazakhstan 49.64 84.13 1686 310
Orlovka city Kazakhstan 50.95 81.40 954 943
Orlovka city Kazakhstan 51.09 65.54 830 162
Orlovka city Kazakhstan 50.37 82.98 1669 0
Orlovskiy city Kazakhstan 50.95 81.40 954 943
Orlovskiy city Kazakhstan 50.83 80.56 1118 745
Orlovskiy city Kazakhstan 51.09 65.54 830 162
Ornek city Kazakhstan 42.79 80.10 5869 745
Orta-Shumishkul' city Kazakhstan 48.93 63.62 328 0
Orta-Shumishkul’ city Kazakhstan 48.93 63.62 328 0
Ortaagash city Kazakhstan 52.87 69.42 1669 745
Ortaaghash city Kazakhstan 52.87 69.42 1669 745
Ortakagash city Kazakhstan 52.87 69.42 1669 745
Ortakhzhol city Kazakhstan 47.90 83.57 1669 298
Ortakzhol city Kazakhstan 47.90 83.57 1669 298
Ortashil city Kazakhstan 47.90 83.57 1669 298
Ortashumishkol' city Kazakhstan 48.93 63.62 328 0
Ortashumishkol’ city Kazakhstan 48.93 63.62 328 0
Orysbay city Kazakhstan 49.70 50.20 32 149
Osemenitel' city Kazakhstan 50.35 47.72 118 272
Osemenitel’ city Kazakhstan 50.35 47.72 118 272
Oshagandy city Kazakhstan 48.37 49.25 3 149
Osinovka city Kazakhstan 45.83 80.71 2509 447
Osinovka city Kazakhstan 49.78 83.26 2893 894
Osinovskoye city Kazakhstan 45.83 80.71 2509 447
Osoaviakhim city Kazakhstan 45.25 77.98 1669 289
Osochikha city Kazakhstan 49.79 84.42 1669 848
Ostrikovo city Kazakhstan 49.74 81.43 1082 298
Otar city Kazakhstan 43.32 75.47 2509 0
Otar Rgaytö city Kazakhstan 43.32 75.47 2509 0
Otar-Rgayty city Kazakhstan 43.32 75.47 2509 0
Otdeleniye city Kazakhstan 50.48 66.66 954 0
Otdeleniye city Kazakhstan 50.05 66.86 1141 0
Otdeleniye city Kazakhstan 50.15 66.51 859 0
Otdeleniye city Kazakhstan 50.53 66.16 830 0
Otdeleniye city Kazakhstan 49.74 66.97 1669 0
Otdeleniye Nomer Chetyre Sovkhoza Kovyl'nyy city Kazakhstan 49.74 66.97 1669 0
Otdeleniye Nomer Chetyre Sovkhoza Kovyl’nyy city Kazakhstan 49.74 66.97 1669 0
Otdeleniye Nomer Dva Sovkhoza Saryozenskiy city Kazakhstan 50.48 66.66 954 0
Otdeleniye Nomer Odin Sovkhoza Arkalykskiy city Kazakhstan 50.15 66.51 859 0
Otdeleniye Nomer Odyn Sovkhoza Arkalykskiy city Kazakhstan 50.15 66.51 859 0
Otdeleniye Nomer Tri Sovkhoza Arkalykskiy city Kazakhstan 50.05 66.86 1141 0
Otdeleniye Nomer Tri Sovkhoza Tastinskiy city Kazakhstan 50.53 66.16 830 0
Otemis city Kazakhstan 50.48 64.84 830 149
Otradnoye city Kazakhstan 49.98 82.25 941 0
Otradny city Kazakhstan 49.98 82.25 941 0
Otradnyy city Kazakhstan 49.98 82.25 941 0
Ovchinikov city Kazakhstan 50.25 49.65 55 149
Ovchinnikov city Kazakhstan 49.80 49.73 13 149
Ovchinnikov city Kazakhstan 50.25 49.65 55 149
Ovsyanov city Kazakhstan 50.83 50.70 98 16
Oyambirlik city Kazakhstan 47.77 83.40 1669 298
Oyan city Kazakhstan 45.15 77.93 1669 298
Oyan-Berlik city Kazakhstan 47.77 83.40 1669 298
Oydzhaylyau city Kazakhstan 43.60 78.43 2509 1341
Oyzhaylau city Kazakhstan 43.58 78.42 2509 1341
Ozerki city Kazakhstan 54.28 76.52 341 299
Ozero Begen' city Kazakhstan 51.95 79.03 830 349
Ozero Begen’ city Kazakhstan 51.95 79.03 830 349
Ozërnoye city Kazakhstan 53.27 62.80 830 445

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.