Up

Alphabetical listing of Places in Georgia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nobulevi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.56 42.31 1669 4769
Nochkhoni city Georgia 42.35 41.82 65 3787
Nodashi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 43.05 42.43 4189 596
Nodzha city Georgia 42.05 44.87 4347 1132
Nodzhakhavo city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.34 42.32 367 5062
Nodzhiketi city Georgia 42.05 44.87 4347 1132
Nodzhiketi city Georgia 42.04 44.85 4189 1023
Nodzhikhevi city Georgia 42.82 41.70 1669 7716
Nodzhikhevi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.34 42.32 367 5062
Nodzhikhevi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.29 41.93 65 12516
Noga city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.47 42.21 830 4677
Noga city Imereti Georgia 42.30 42.73 990 67818
Noga city Imereti Georgia 42.07 42.28 830 8200
Noga city Imereti Georgia 42.43 42.54 830 5073
Nogakhashi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.21 42.23 118 13889
Nogha city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.47 42.21 830 4677
Nogha city Imereti Georgia 42.30 42.73 990 67818
Nogkau city Georgia 42.57 44.47 6709 0
Nogkau city Georgia 42.37 43.97 5341 174
Nogkau city Georgia 42.19 44.12 3349 1170
Noguta city Georgia 42.24 43.72 3461 1192
Nojikhevi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.29 41.93 65 12516
Nojikhevi city Georgia 42.33 41.95 190 9776
Nojikhevi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.37 42.33 830 6881
Nokalakevi city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.35 42.19 285 4308
Noko city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.64 42.18 1669 4886
Norio city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.21 42.20 104 13875
Norio city Georgia 41.80 44.98 2637 4400
Nosiri city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.26 42.12 121 26174
Nosiri Pervyye city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.28 42.15 160 16319
Noste city Georgia 41.85 44.38 3349 11493
Notanebi city Guria Georgia 41.93 41.80 6 8441
Nouvel Athos city Apkhazeti Georgia 43.08 40.82 0 12296
Nov'yy Grigoleti city Georgia 42.02 41.76 9 5090
Novaya Akvaskia city Apkhazeti Georgia 42.80 41.54 282 9980
Novaya Beslakhuba city Apkhazeti Georgia 42.76 41.51 91 14344
Novaya Ul'yanovka city Georgia 41.39 45.12 941 9534
Novaya Ul’yanovka city Georgia 41.39 45.12 941 9534
Novo Gavazi city Georgia 41.85 45.87 830 3894
Novo Mikhailovka city Georgia 41.82 46.20 1062 6298
Novo-Alekseyevka city Georgia 41.70 44.93 1725 301729
Novo-Mikhaylovka city Georgia 41.82 46.20 1062 6298
Novo-Senaki city Samegrelo-Zemo Svaneti Georgia 42.27 42.07 95 34730
Novosari city Georgia 41.74 44.44 5403 2023
Novyy Afon city Apkhazeti Georgia 43.08 40.82 0 12296
Novyye Akvaske city Apkhazeti Georgia 42.80 41.54 282 9980
Novyye Gagra city Georgia 43.29 40.27 1184 12081
Novyye Gagry city Georgia 43.29 40.27 1184 12081
Novyye Grigoleti city Georgia 42.02 41.76 9 5090
Novyye Kindgi city Apkhazeti Georgia 42.80 41.27 0 0
Novyye Tamishi city Apkhazeti Georgia 42.80 41.42 118 8771
Novyye Tvalivi city Georgia 42.21 44.83 4189 974
Novyye Zirbiti city Georgia 41.66 44.54 4235 1226
Nov’yy Grigoleti city Georgia 42.02 41.76 9 5090
Nowy Afon city Apkhazeti Georgia 43.08 40.82 0 12296
Nowyi Afton city Apkhazeti Georgia 43.08 40.82 0 12296

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.