Up

Alphabetical listing of Places in China

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
མ་ཧའེ city Qinghai China 38.10 94.50 9228 149
མ་ཧའེ 马海 city Qinghai China 38.10 94.50 9228 149
མཁར་པོ city Xizang China 28.60 92.80 13428 596
མཁར་རེག city Xizang China 29.23 90.35 16788 456
མཁར་རྩེ city Xizang China 29.91 91.11 12690 15890
མཁར་རྩེ་ city Xizang China 29.91 91.11 12690 15890
མཁར་རྩེ་ (卡孜乡) city Xizang China 29.91 91.11 12690 15890
མཁར་ལུང city Xizang China 29.09 90.52 15108 399
མཁར་ལུང (卡龙乡) city Xizang China 29.09 90.52 15108 399
མཁར་སྒང་ city Xizang China 31.40 98.10 15108 622
མཁར་སྒང་ (卡贡乡) city Xizang China 31.40 98.10 15108 622
མཁར་སྔོན་གྲོང་ཁྱེར། city Nei Mongol China 40.81 111.65 3582 67817
མཁར་སྟོད་ city Xizang China 29.10 89.50 13490 1639
མཁར་སྟོད་ (卡堆乡) city Xizang China 29.10 89.50 13490 1639
མག་འཐེན་ city Sichuan China 30.18 102.22 6981 556
མག་འཐེན་ (前溪乡) city Sichuan China 30.18 102.22 6981 556
མགོ་ཡུལ་ city Xizang China 29.10 97.20 14268 133
མགོ་ཡུལ་ (古玉乡) city Xizang China 29.10 97.20 14268 133
མགོ་ལག city Xizang China 29.01 97.93 10908 149
མགོ་ལག (古拉乡) city Xizang China 29.01 97.93 10908 149
མཐའ་མཁར city Xizang China 28.37 91.79 15154 298
མཐོ་ལྡིང་ city Xizang China 31.48 79.80 12588 0
མཐོ་ལྡིང་ (托林镇) city Xizang China 31.48 79.80 12588 0
མདུན་སྐྱོད city Xizang China 29.00 92.70 13428 8
མདོ་ཁྲིན་རྡལ 炉城镇 Lucheng city Sichuan China 30.05 101.97 8651 38560
མདོ་ཁྲིན་རྡལ། city Sichuan China 30.05 101.97 8651 38560
མདོ་ཆོས city Xizang China 28.80 90.70 14593 491
མདོ་ཆོས (多却乡) city Xizang China 28.80 90.70 14593 491
མདོ་མཁར city Xizang China 28.14 91.79 13484 298
མདོ་ཡུལ city Xizang China 28.42 92.97 10173 596
མདོ་ཡུལ (斗玉珞巴族乡) city Xizang China 28.42 92.97 10173 596
མདོང་རྒྱ city Xizang China 28.65 90.82 15223 596
མན་ཐང་རགས་རྩེག་ city Xizang China 31.42 89.75 15268 0
མན་ཐང་རགས་རྩེག་ (门当乡) city Xizang China 31.42 89.75 15268 0
མཚར་པ་ནང city Xizang China 29.30 90.80 11748 2235
མཚེ་ར city Xizang China 31.30 85.57 15948 0
མཚེ་ར (磁石乡) city Xizang China 31.30 85.57 15948 0
མཚོ་ཁ་ city Xizang China 30.94 94.69 13428 447
མཚོ་ཁ་ (草卡镇) city Xizang China 30.94 94.69 13428 447
མཚོ་དགུ city Xizang China 29.00 92.50 13008 0
མཚོ་འགོ་ city Xizang China 30.00 93.90 12588 0
མཚོ་འགོ་ (错高乡) city Xizang China 30.00 93.90 12588 0
མཚོ་རྔ་ city Xizang China 29.90 98.30 12588 745
མཚོ་རྔ་ (措瓦乡) city Xizang China 29.90 98.30 12588 745
མཚོ་རྡོལ city Xizang China 29.10 92.10 15108 894
མཚོ་རྭ་ city Xizang China 31.10 92.80 17627 0
མཚོ་རྭ་ (措拉乡) city Xizang China 31.10 92.80 17627 0
མཚོ་ལ city Sichuan China 30.32 99.35 11768 596
མཚོ་ལུང city Xizang China 28.00 91.90 15108 298
མཚོ་སྒོ city Xizang China 28.50 87.42 15255 0
མཚོ་སྒོ (措果乡) city Xizang China 28.50 87.42 15255 0
མཚོ་སྣ city Xizang China 27.98 91.98 14639 298
མཚོ་སྨད city Xizang China 28.41 91.40 15108 298
མཚོ་སྨད city Xizang China 29.80 90.70 16125 1937
མཛོ་སྒང་རྫོང་ city Xizang China 29.67 97.84 12588 0
མཛོད་དགེ་ city Sichuan China 33.58 102.96 11302 745
མཛོད་དགེ་ (达扎寺镇) city Sichuan China 33.58 102.96 11302 745
མར་མེ city Xizang China 32.05 83.67 14333 0
མར་མེ (麻米乡) city Xizang China 32.05 83.67 14333 0
མར་རྭ city Xizang China 29.90 91.90 15216 745
མལ་ས city Xizang China 28.40 92.30 14540 555
མེ་ཏོག city Xizang China 29.31 95.31 4189 149
མེ་ཏོག (墨脱镇) city Xizang China 29.31 95.31 4189 149
མོ་གྲོང city Xizang China 29.90 91.70 15190 745

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.