Up

Alphabetical listing of Places in Guizhou Sheng

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
K'ai-chou city Guizhou Sheng China 27.06 106.96 4064 23534
K'ai-li city Guizhou Sheng China 26.50 107.58 3051 18536
K'ai-pen city Guizhou Sheng China 27.46 108.62 2030 13410
K'ai-t'ai city Guizhou Sheng China 26.23 109.13 1978 63442
K'ai-yang-hsien city Guizhou Sheng China 27.06 106.96 4064 23534
K'o-tu city Guizhou Sheng China 25.67 106.87 3526 14508
Kaiben city Guizhou Sheng China 27.46 108.62 2030 13410
Kaide city Guizhou Sheng China 27.65 108.81 1545 11188
Kaihuai city Guizhou Sheng China 26.55 108.06 2703 16592
Kaijia city Guizhou Sheng China 26.71 104.50 6866 18239
Kaijian city Guizhou Sheng China 29.04 107.49 2326 14304
Kaikou city Guizhou Sheng China 26.03 107.28 3323 7497
Kaili city Guizhou Sheng China 26.59 107.98 2431 31940
Kaili city Guizhou Sheng China 27.58 108.73 2664 11685
Kailigou city Guizhou Sheng China 27.83 108.87 1938 10135
Kaiping city Guizhou Sheng China 26.57 104.64 7175 23785
Kaitang city Guizhou Sheng China 26.72 108.13 2995 23566
Kaitun city Guizhou Sheng China 26.27 108.20 3100 8908
Kaiwang city Guizhou Sheng China 27.86 108.40 2214 24506
Kaixi city Guizhou Sheng China 25.99 107.25 3116 7301
Kaixuan city Guizhou Sheng China 28.46 105.77 1295 11809
Kaiyang city Guizhou Sheng China 27.06 106.96 4064 23534
Kaizuo city Guizhou Sheng China 26.28 106.43 4255 16092
Kala city Guizhou Sheng China 25.92 107.07 3257 7301
Kaluo city Guizhou Sheng China 25.84 107.18 3402 7301
Kan-ch'i city Guizhou Sheng China 26.57 107.23 3320 18476
Kan-ch’i city Guizhou Sheng China 26.57 107.23 3320 18476
Kan-hsi city Guizhou Sheng China 27.07 108.24 2201 6417
Kan-hsi city Guizhou Sheng China 26.57 107.23 3320 18476
Kan-hsi city Guizhou Sheng China 28.40 108.42 2001 38426
Kan-pa-shao city Guizhou Sheng China 26.63 107.59 2903 18543
Kan-pa-shao-hsin-chieh city Guizhou Sheng China 26.63 107.59 2903 18543
Kanbian city Guizhou Sheng China 25.49 106.05 2020 6556
Kandong city Guizhou Sheng China 26.00 108.98 2158 8882
Kangji city Guizhou Sheng China 26.57 106.40 4078 38687
Kangzhai city Guizhou Sheng China 25.88 105.47 5032 22583
Kao-ch'iao city Guizhou Sheng China 28.08 106.67 1978 22775
Kao-ch’iao city Guizhou Sheng China 28.08 106.67 1978 22775
Kao-hsien city Guizhou Sheng China 26.67 108.97 2499 10728
Kao-lou-p'ing city Guizhou Sheng China 27.48 109.17 2526 45042
Kao-lou-p’ing city Guizhou Sheng China 27.48 109.17 2526 45042
Kao-niang city Guizhou Sheng China 26.84 109.18 2106 36936
Kao-niang-chen city Guizhou Sheng China 26.84 109.18 2106 36936
Kao-p'ing city Guizhou Sheng China 27.82 106.89 3080 192940
Kao-p’ing city Guizhou Sheng China 27.82 106.89 3080 192940
Kao-t'ai city Guizhou Sheng China 27.62 107.38 2860 25825
Kao-tseng city Guizhou Sheng China 25.80 108.94 1492 18404
Kao-t’ai city Guizhou Sheng China 27.62 107.38 2860 25825
Kao-wu city Guizhou Sheng China 25.56 108.91 2910 11198
Kapu city Guizhou Sheng China 25.78 107.40 2824 10248
Kebing city Guizhou Sheng China 26.02 106.33 4041 16118
Kechu city Guizhou Sheng China 26.42 105.92 4668 52026
Kedu city Guizhou Sheng China 25.67 106.87 3526 14508
Kefu city Guizhou Sheng China 25.83 106.17 3782 16539
Kehun city Guizhou Sheng China 25.77 106.22 3454 16539
Kelaoba city Guizhou Sheng China 26.51 106.03 4537 46729
Kele city Guizhou Sheng China 27.24 104.39 5918 41641
Kelou city Guizhou Sheng China 27.40 108.42 2883 9736
Keqin city Guizhou Sheng China 28.14 106.61 3661 21001
Ketian city Guizhou Sheng China 28.89 108.25 1332 15496
Kewang city Guizhou Sheng China 25.14 105.21 3861 53024
Kezuo city Guizhou Sheng China 25.47 106.25 4389 6957
Kiachow city Guizhou Sheng China 27.06 106.96 4064 23534
Kiangkow city Guizhou Sheng China 27.70 108.85 1420 10325
Kiangkow-hsien city Guizhou Sheng China 27.70 108.85 1420 10325
Kiangkowhsien city Guizhou Sheng China 27.72 109.19 820 24568
Kianglung city Guizhou Sheng China 25.97 105.90 3963 17268
Kichang city Guizhou Sheng China 25.70 107.63 2969 45645
Kiensi city Guizhou Sheng China 27.04 106.03 4055 24436
Kiensi-hsien city Guizhou Sheng China 27.04 106.03 4055 24436
Kiensichow city Guizhou Sheng China 27.04 106.03 4055 24436
Kinping city Guizhou Sheng China 26.68 109.19 1072 39544
Kinping-hsien city Guizhou Sheng China 26.68 109.19 1072 39544
Kinpinghsien city Guizhou Sheng China 26.23 109.13 1978 63442
Kinpingsiang city Guizhou Sheng China 26.68 109.19 1072 39544
Kinsha city Guizhou Sheng China 27.47 106.21 3149 33547
Kiuchowfenghsien city Guizhou Sheng China 26.99 107.78 2280 55547
Kiungshui city Guizhou Sheng China 26.96 108.66 1994 63672
Ko-lin city Guizhou Sheng China 28.56 107.51 2358 22499
Ko-tung city Guizhou Sheng China 26.73 108.45 2122 28045
Kongbai city Guizhou Sheng China 25.37 105.02 5203 27198
Kongguan city Guizhou Sheng China 25.87 104.71 5324 31886
Kongming city Guizhou Sheng China 25.77 108.47 1804 9238
Kongqing city Guizhou Sheng China 26.25 108.00 3480 13857
Kongtun city Guizhou Sheng China 24.95 105.53 3494 8299
Kou-ch'ang city Guizhou Sheng China 25.88 106.08 3999 16539
Kou-ch’ang city Guizhou Sheng China 25.88 106.08 3999 16539
Kou-ya-ch'ang city Guizhou Sheng China 27.54 108.77 2027 12745
Kou-ya-ch’ang city Guizhou Sheng China 27.54 108.77 2027 12745
Koujiang city Guizhou Sheng China 26.04 108.86 1971 8416
Ku-chiao city Guizhou Sheng China 26.53 106.85 4127 69064
Ku-chou city Guizhou Sheng China 25.93 108.52 1145 91775
Ku-chou-chen city Guizhou Sheng China 25.93 108.52 1145 91775
Ku-k'ai city Guizhou Sheng China 27.01 105.08 5049 41385
Ku-k’ai city Guizhou Sheng China 27.01 105.08 5049 41385
Ku-li city Guizhou Sheng China 26.97 106.17 4163 54096
Ku-tun city Guizhou Sheng China 26.47 109.07 2185 8597
Ku-tung city Guizhou Sheng China 26.48 107.48 3792 21204
Kua-la city Guizhou Sheng China 26.77 104.20 7618 14422
Kuadu city Guizhou Sheng China 26.72 104.41 4888 34500
Kuadu city Guizhou Sheng China 26.75 104.38 5813 30343
Kuaichang city Guizhou Sheng China 27.88 108.81 2240 10132
Kuaile city Guizhou Sheng China 27.28 105.01 6056 37666
Kuan-chou city Guizhou Sheng China 28.56 108.34 2634 54460
Kuan-k'ou-pa city Guizhou Sheng China 28.25 107.00 4288 20878
Kuan-k’ou-pa city Guizhou Sheng China 28.25 107.00 4288 20878
Kuan-ling city Guizhou Sheng China 25.75 105.60 3832 21275
Kuan-ling city Guizhou Sheng China 25.92 105.48 4839 22946
Kuan-ling city Guizhou Sheng China 25.95 105.63 2319 22946
Kuan-ling-ch'ang city Guizhou Sheng China 25.95 105.63 2319 22946
Kuan-ling-ch’ang city Guizhou Sheng China 25.95 105.63 2319 22946
Kuan-ling-hsien city Guizhou Sheng China 25.75 105.60 3832 21275
Kuan-so city Guizhou Sheng China 25.95 105.63 2319 22946
Kuan-so-ling city Guizhou Sheng China 25.95 105.63 2319 22946
Kuan-tien city Guizhou Sheng China 28.29 106.61 2634 22678
Kuan-tu city Guizhou Sheng China 28.61 106.08 2490 11771
Kuan-tu-ch'ang city Guizhou Sheng China 28.61 106.08 2490 11771
Kuan-tu-ch’ang city Guizhou Sheng China 28.61 106.08 2490 11771
Kuan-tung city Guizhou Sheng China 25.84 109.03 1026 31080
Kuan-tzu-yao city Guizhou Sheng China 25.88 104.98 5111 19668
Kuanchang city Guizhou Sheng China 26.94 109.04 2119 12934
Kuang-shun city Guizhou Sheng China 26.18 106.37 4232 40291
Kuankuo city Guizhou Sheng China 28.25 107.00 4288 20878
Kuankuo city Guizhou Sheng China 28.30 107.07 2368 20870
Kuankuoba city Guizhou Sheng China 28.25 107.00 4288 20878
Kuanping city Guizhou Sheng China 28.03 108.02 2746 18774
Kuchow city Guizhou Sheng China 25.93 108.52 1145 91775
Kuei-chu city Guizhou Sheng China 26.58 106.72 3536 408966
Kuei-chu city Guizhou Sheng China 26.42 106.67 3651 343530
Kuei-hua city Guizhou Sheng China 25.75 106.08 4009 16539
Kuei-lin city Guizhou Sheng China 25.67 108.73 2158 10618
Kuei-ting city Guizhou Sheng China 26.57 107.23 3320 18476
Kuei-ting-hsien city Guizhou Sheng China 26.57 107.23 3320 18476
Kuei-yang city Guizhou Sheng China 26.58 106.72 3536 408966
Kuei-yang-shih city Guizhou Sheng China 26.58 106.72 3536 408966
Kueidan city Guizhou Sheng China 26.67 109.11 3018 13652
Kun-yu city Guizhou Sheng China 25.67 108.87 1879 9704
Kunlun city Guizhou Sheng China 27.34 106.50 2880 15830
Kwangshun-hsien city Guizhou Sheng China 26.18 106.37 4232 40291
Kwangshunchow city Guizhou Sheng China 26.18 106.37 4232 40291
Kwanling-hsien city Guizhou Sheng China 25.75 105.60 3832 21275
Kwanlingchang city Guizhou Sheng China 25.95 105.63 2319 22946
Kwanlunghsien city Guizhou Sheng China 25.75 105.60 3832 21275
Kweichu city Guizhou Sheng China 26.42 106.67 3651 343530
Kweichu city Guizhou Sheng China 26.58 106.72 3536 408966
Kweihwa city Guizhou Sheng China 25.75 106.08 4009 16539
Kweiting-hsien city Guizhou Sheng China 26.57 107.23 3320 18476
Kweiyang city Guizhou Sheng China 26.58 106.72 3536 408966
Kweiyangfu city Guizhou Sheng China 26.58 106.72 3536 408966
K’ai-chou city Guizhou Sheng China 27.06 106.96 4064 23534
K’ai-li city Guizhou Sheng China 26.50 107.58 3051 18536
K’ai-pen city Guizhou Sheng China 27.46 108.62 2030 13410
K’ai-t’ai city Guizhou Sheng China 26.23 109.13 1978 63442
K’ai-yang-hsien city Guizhou Sheng China 27.06 106.96 4064 23534
K’o-tu city Guizhou Sheng China 25.67 106.87 3526 14508

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.