Up

Alphabetical listing of Places in Gansu Sheng

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ta-an city Gansu Sheng China 36.94 103.92 6669 101
Ta-ch'ai-kou city Gansu Sheng China 37.08 102.97 9015 3427
Ta-ch'uan city Gansu Sheng China 41.32 95.25 5813 0
Ta-chia-li-shan city Gansu Sheng China 35.49 102.99 6998 25881
Ta-chiao-tzu city Gansu Sheng China 39.18 103.18 4648 1937
Ta-ching city Gansu Sheng China 37.48 103.41 6341 36245
Ta-ch’ai-kou city Gansu Sheng China 37.08 102.97 9015 3427
Ta-ch’üan city Gansu Sheng China 41.32 95.25 5813 0
Ta-ho-chia city Gansu Sheng China 35.81 102.77 6502 25520
Ta-hz-chia city Gansu Sheng China 35.81 102.77 6502 25520
Ta-kung-ch'a city Gansu Sheng China 39.67 96.07 9183 0
Ta-kung-ch’a city Gansu Sheng China 39.67 96.07 9183 0
Ta-la-ch'ih city Gansu Sheng China 36.64 105.01 5757 15216
Ta-la-ch’ih city Gansu Sheng China 36.64 105.01 5757 15216
Ta-la-tsch'i city Gansu Sheng China 36.64 105.01 5757 15216
Ta-la-tsch’i city Gansu Sheng China 36.64 105.01 5757 15216
Ta-lu city Gansu Sheng China 36.34 104.81 4872 27250
Ta-lu-t'ang city Gansu Sheng China 37.16 104.06 5301 94468
Ta-lu-t’ang city Gansu Sheng China 37.16 104.06 5301 94468
Ta-shui-t'ou city Gansu Sheng China 36.72 104.85 5173 20096
Ta-shui-t’ou city Gansu Sheng China 36.72 104.85 5173 20096
Ta-t'ung-chen city Gansu Sheng China 36.50 102.85 6030 198267
Ta-t'ung-p'u city Gansu Sheng China 36.61 103.34 6387 29548
Ta-t’ung-chen city Gansu Sheng China 36.50 102.85 6030 198267
Ta-t’ung-p’u city Gansu Sheng China 36.61 103.34 6387 29548
Tai'e city Gansu Sheng China 35.92 108.30 4173 7309
Taibai city Gansu Sheng China 34.06 106.13 3900 8344
Taibai city Gansu Sheng China 36.12 108.66 3671 2761
Taibaimiao city Gansu Sheng China 35.86 108.39 4501 12196
Taichang city Gansu Sheng China 35.40 107.77 4068 38772
Taijing city Gansu Sheng China 34.56 105.55 4284 10132
Taiping city Gansu Sheng China 35.71 107.41 4471 35169
Taipingbao city Gansu Sheng China 38.94 100.61 4842 13559
Taipingpu city Gansu Sheng China 38.94 100.61 4842 13559
Taishi city Gansu Sheng China 35.66 103.75 6003 41518
Taishipu city Gansu Sheng China 35.66 103.75 6003 41518
Taizisi city Gansu Sheng China 35.48 103.57 6545 25523
Tai’e city Gansu Sheng China 35.92 108.30 4173 7309
Talachihfenhsien city Gansu Sheng China 36.64 105.01 5757 15216
Tan-shan city Gansu Sheng China 38.75 101.25 6354 3427
Tanchang city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-ch'ang city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-ch'ang-chen city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-ch'ang-pao city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-ch'eng-wan city Gansu Sheng China 39.60 94.97 8106 0
Tang-ch'uan city Gansu Sheng China 34.33 106.13 4960 10132
Tang-ch’ang city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-ch’ang-chen city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-ch’ang-pao city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-ch’eng-wan city Gansu Sheng China 39.60 94.97 8106 0
Tang-ch’uan city Gansu Sheng China 34.33 106.13 4960 10132
Tang-tsch'ang-tschon city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-tsch’ang-tschön city Gansu Sheng China 34.04 104.39 5659 8791
Tang-wang-tsch'uan city Gansu Sheng China 35.80 103.54 5731 16092
Tang-wang-tsch’uan city Gansu Sheng China 35.80 103.54 5731 16092
Tange city Gansu Sheng China 34.61 104.84 5948 41354
Tangjiabu city Gansu Sheng China 35.46 104.59 6528 12847
Tangjiahai city Gansu Sheng China 38.28 103.25 4648 2086
Tangjiahaiyanchi city Gansu Sheng China 38.28 103.25 4648 2086
Tangwangchuan city Gansu Sheng China 35.80 103.54 5731 16092
Tangwin chuan city Gansu Sheng China 35.80 103.54 5731 16092
Tanjiajing city Gansu Sheng China 37.58 103.59 5629 5662
Tanshanling city Gansu Sheng China 36.96 102.67 9268 4856
Tanvanchuan' city Gansu Sheng China 35.80 103.54 5731 16092
Tanvanchuan’ city Gansu Sheng China 35.80 103.54 5731 16092
Taochow city Gansu Sheng China 34.69 103.35 9012 4384
Taochow city Gansu Sheng China 34.67 103.59 8940 4168
Taochow Old City city Gansu Sheng China 34.69 103.35 9012 4384
Taochzhou city Gansu Sheng China 34.67 103.59 8940 4168
Taoping city Gansu Sheng China 34.17 104.97 5800 10877
Taoyang city Gansu Sheng China 35.38 103.86 6112 19075
Tashan city Gansu Sheng China 35.96 107.82 3710 10281
Tashi city Gansu Sheng China 40.25 95.98 4324 0
Taytszoso city Gansu Sheng China 35.48 103.57 6545 25523
Taytszysy city Gansu Sheng China 35.48 103.57 6545 25523

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.